دو شنبه 10 مهر 1402

گزارش مرکز از زمین لرزه ها


رديفعنوان گزارشتاریخ گزارش منطقهتاریخ زمین لرزهعرض جغرافیاییطول جغرافیاییعمقبزرگا دانلود
1 گزارش زلزله 5.9 خوی، رخداد 8-11-14011401/11/09Khoy, West Azarbaijan1401/11/08 -- 21:44:44.038.59044.9007.05.9
2 گزارش زلزله 6 کوخرد استان هرمزگان، رخداد 26-12-14001400/12/26Kookherd, Hormozgan1400/12/26 -- 02:45:44.026.89054.65010.06.0
3 گزارش زلزله های دوگانه فین هرمزگان1400/08/23Fin, Hormozgan1400/08/23 -- 15:38:38.027.56056.13015.06.3
4 گزارش زلزله های دوگانه فین هرمزگان1400/08/23Fin, Hormozgan1400/08/23 -- 15:37:04.027.56056.13015.06.4
5 گزارش زلزله 5.7 چلگرد استان چهارمحال و بختیاری1400/07/12Chelgard, Charmahal va Bakhtiari1400/07/12 -- 06:09:28.032.40049.78010.05.7

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   24


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه