شنبه 05 مهر 1399

گزارش مرکز از زمین لرزه ها


رديفعنوان گزارشتاریخ گزارش منطقهتاریخ زمین لرزهعرض جغرافیاییطول جغرافیاییعمقبزرگا دانلود
1 گزارش مقدماتی زلزله 4.1 محمله استان فارس1399/04/16Mahmeleh, Fars1399/04/12 -- 03:59:18.027.76052.9908.04.1
2 گزارش مقدماتی زلزله 4.6 گمیش تپه استان گلستان1399/04/16Gomish tapeh, Golestan1399/04/14 -- 21:00:05.037.62053.42010.04.5
3 گزارش مقدماتی زلزله 4 سلماس استان آذربایجانغربی1399/04/02Salmas, West Azarbaijan1399/04/02 -- 04:36:09.038.29044.9508.04.0
4 'گزارش تکمیلی زلزله 5.7 بیرم استان فارس1399/03/22Beiram, Fars1399/03/20 -- 20:48:12.027.63053.46010.05.7
5 گزارش مقدماتی زلزله 5.1 بیرم فارس1399/03/20Beiram, Fars1399/03/20 -- 19:38:49.027.66053.44011.05.1

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   21


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه