پنج شنبه 14 فروردین 1399

گزارش مرکز از زمین لرزه ها


رديفعنوان گزارشتاریخ گزارش منطقهتاریخ زمین لرزهعرض جغرافیاییطول جغرافیاییعمقبزرگا دانلود
1 گزارش زلزله 5.8 سنگان خراسان رضوی1398/10/12Sangan, Khorasan Razavi1398/10/12 -- 08:59:04.034.03060.3308.05.8
2 گزارش زلزله 5.4 قلعه قاضی استان هرمزگان، رخداد روز 09-10-13981398/10/10Qalehqazi, Hormozgan1398/10/09 -- 18:19:45.027.28056.71020.05.4
3 گزارش تک برگی زلزله پهله استان ایلام1398/10/08Pehleh, Ilam1398/10/07 -- 14:50:26.032.99046.6209.04.3
4 گزارش زلزله کلمه بوشهر، رخداد 06-10-1398 بزرگی 4.91398/10/06Ahram, Bushehr1398/10/06 -- 06:23:10.028.89051.3308.04.9
5 گزارش زلزله سالند خوزستان رخداد 1-10-1398، بزرگی 51398/10/02Saland, Khuzestan1398/10/01 -- 15:57:29.032.53048.70010.05.0

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   17


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه