پنج شنبه 14 آذر 1398

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در 48 ساعت گذشته

    زلزله های 24 ساعت گذشته     زلزله های 48 ساعت گذشته


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايينقشه
1 Qalehqazi, Hormozgan12/5/2019 11:06:33 AM1398/09/14 -- 14:36:33.02.710.027.49056.370
2 Asalooyeh, Bushehr12/5/2019 10:42:57 AM1398/09/14 -- 14:12:57.03.210.027.52052.630
3 Qotor, West Azarbaijan12/5/2019 8:30:42 AM1398/09/14 -- 12:00:42.02.79.038.41044.430
4 Keshit, kerman12/5/2019 4:44:41 AM1398/09/14 -- 08:14:41.02.510.030.17058.930
5 Kaki, Bushehr12/5/2019 12:13:27 AM1398/09/14 -- 03:43:27.02.810.028.22051.580
6 Abdan, Bushehr12/4/2019 9:37:03 PM1398/09/14 -- 01:07:03.04.312.028.14051.630
7 Koohbanan, kerman12/4/2019 7:35:06 PM1398/09/13 -- 23:05:06.03.410.031.42056.360
8 Nodej, kerman12/4/2019 6:47:11 PM1398/09/13 -- 22:17:11.04.218.027.57057.530
9 Sorkheh, Semnan12/4/2019 6:06:47 PM1398/09/13 -- 21:36:47.03.910.035.03053.330
10 Izeh, Khuzestan12/4/2019 9:56:28 AM1398/09/13 -- 13:26:28.02.710.032.02049.740

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   3


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه