جمعه 14 بهمن 1401

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در 48 ساعت گذشته

    زلزله های 24 ساعت گذشته     زلزله های 48 ساعت گذشته


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايينقشه
1 Gomish tapeh, Golestan2/3/2023 6:13:44 AM1401/11/14 -- 09:43:44.02.910.037.08054.010
2 Bandar abbas, Hormozgan2/2/2023 11:08:43 PM1401/11/14 -- 02:38:43.03.07.027.33056.160
3 Ravar, kerman2/2/2023 12:12:32 PM1401/11/13 -- 15:42:32.02.97.031.57057.270
4 Khoy, West Azarbaijan2/2/2023 9:36:49 AM1401/11/13 -- 13:06:49.03.19.038.53044.820
5 Khoy, West Azarbaijan2/2/2023 6:01:55 AM1401/11/13 -- 09:31:55.03.18.038.51044.870
6 Deyhuk, South Khorasan2/2/2023 12:12:39 AM1401/11/13 -- 03:42:39.02.610.033.47057.750
7 Tabas, South Khorasan2/1/2023 7:30:33 PM1401/11/12 -- 23:00:33.03.09.033.80056.920
8 Khoy, West Azarbaijan2/1/2023 5:45:56 PM1401/11/12 -- 21:15:56.02.98.038.53044.910

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه