دو شنبه 04 مهر 1401

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در 48 ساعت گذشته

    زلزله های 24 ساعت گذشته     زلزله های 48 ساعت گذشته


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايينقشه
1 Gorgan, Golestan9/26/2022 1:04:17 PM1401/07/04 -- 16:34:17.02.57.036.77054.460
2 Anbaran, Ardebil9/26/2022 10:03:21 AM1401/07/04 -- 13:33:21.02.510.038.62048.510
3 Kazeroon, Fars9/26/2022 5:50:43 AM1401/07/04 -- 09:20:43.02.68.029.55051.910
4 Takht, Hormozgan9/26/2022 12:18:35 AM1401/07/04 -- 03:48:35.03.620.027.59056.560
5 Takht, Hormozgan9/25/2022 11:04:26 PM1401/07/04 -- 02:34:26.04.420.027.63056.550
6 Likak, Kohgiluye va Boyerahmad9/25/2022 10:40:05 PM1401/07/04 -- 02:10:05.03.110.031.06050.170
7 Takht, Hormozgan9/25/2022 3:25:16 PM1401/07/03 -- 18:55:16.05.118.027.65056.580
8 Bakh, Yazd9/25/2022 2:15:08 PM1401/07/03 -- 17:45:08.02.58.031.39053.690
9 Ravar, kerman9/25/2022 6:10:18 AM1401/07/03 -- 09:40:18.04.39.031.56057.350
10 Noosh abad, isfahan9/25/2022 3:12:49 AM1401/07/03 -- 06:42:49.02.912.034.09051.400

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   2


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه