دو شنبه 06 تیر 1401

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در 48 ساعت گذشته

    زلزله های 24 ساعت گذشته     زلزله های 48 ساعت گذشته


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايينقشه
1 Ravar, kerman6/27/2022 2:25:38 AM1401/04/06 -- 06:55:38.02.810.031.52057.290
2 Sorkheh, Semnan6/26/2022 11:50:17 PM1401/04/06 -- 04:20:17.03.510.035.38053.270
3 Ravar, kerman6/26/2022 11:30:23 PM1401/04/06 -- 04:00:23.02.99.031.54057.310
4 Ravar, kerman6/26/2022 10:49:01 PM1401/04/06 -- 03:19:01.02.810.031.56057.300
5 Ravar, kerman6/26/2022 9:18:14 PM1401/04/06 -- 01:48:14.02.610.031.53057.290
6 Ravar, kerman6/26/2022 6:16:08 PM1401/04/05 -- 22:46:08.02.911.031.52057.270
7 Ravar, kerman6/26/2022 6:14:38 PM1401/04/05 -- 22:44:38.03.512.031.54057.270
8 Ravar, kerman6/26/2022 5:47:01 PM1401/04/05 -- 22:17:01.02.512.031.52057.320
9 Khomam, Gilan6/26/2022 4:48:57 PM1401/04/05 -- 21:18:57.02.68.037.52049.710
10 Ravar, kerman6/26/2022 4:12:20 PM1401/04/05 -- 20:42:20.02.910.031.53057.350

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   4


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه