پنج شنبه 10 مهر 1399

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در 48 ساعت گذشته

    زلزله های 24 ساعت گذشته     زلزله های 48 ساعت گذشته


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايينقشه
1 Bahabad, Yazd10/1/2020 5:14:58 AM1399/07/10 -- 08:44:58.02.612.032.01056.090
2 Joghatay, Khorasan Razavi10/1/2020 5:08:35 AM1399/07/10 -- 08:38:35.02.512.036.61056.910
3 Yonesi, Khorasan Razavi9/30/2020 7:04:22 PM1399/07/09 -- 22:34:22.03.14.034.93058.530
4 Haji abad, South Khorasan9/30/2020 4:54:18 PM1399/07/09 -- 20:24:18.02.76.033.87060.030
5 Danesfahan, Qazvin9/30/2020 4:04:34 PM1399/07/09 -- 19:34:34.02.511.035.61049.740
6 Golidagh, Golestan9/30/2020 12:57:10 PM1399/07/09 -- 16:27:10.02.89.037.72056.110
7 Pariz, kerman9/30/2020 10:53:29 AM1399/07/09 -- 14:23:29.02.510.029.99055.910
8 Maraveh tappeh, Golestan9/30/2020 4:47:09 AM1399/07/09 -- 08:17:09.03.26.037.99056.100
9 Abbas abad, Mazandaran9/30/2020 4:14:07 AM1399/07/09 -- 07:44:07.02.910.036.62051.050
10 Abbas abad, Mazandaran9/30/2020 4:11:30 AM1399/07/09 -- 07:41:30.02.913.036.63051.090

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   2


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه