شنبه 14 تیر 1399

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در 48 ساعت گذشته

    زلزله های 24 ساعت گذشته     زلزله های 48 ساعت گذشته


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايينقشه
1 Arad, Fars7/4/2020 9:04:27 AM1399/04/14 -- 13:34:27.03.66.027.62053.620
2 Alamarodasht, Fars7/4/2020 9:01:57 AM1399/04/14 -- 13:31:57.03.010.027.68053.110
3 Hakkari, Turkey7/4/2020 2:58:38 AM1399/04/14 -- 07:28:38.02.86.037.94043.210
4 Haftgel, Khuzestan7/3/2020 11:12:44 PM1399/04/14 -- 03:42:44.03.110.031.56049.470
5 Chamestan, Mazandaran7/3/2020 8:13:02 PM1399/04/14 -- 00:43:02.03.78.036.44052.180
6 Saqlawah, Iraq7/3/2020 7:44:30 PM1399/04/14 -- 00:14:30.04.010.035.13045.450
7 Sangan, Khorasan Razavi7/3/2020 7:36:53 PM1399/04/14 -- 00:06:53.02.910.033.98060.310
8 Saqlawah, Iraq7/3/2020 6:34:20 PM1399/04/13 -- 23:04:20.03.510.035.08045.300
9 Sangan, Khorasan Razavi7/3/2020 3:44:04 PM1399/04/13 -- 20:14:04.02.815.033.98060.460
10 Najaf shahr, kerman7/3/2020 12:49:49 PM1399/04/13 -- 17:19:49.02.710.029.14055.480

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   2


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه