شنبه 01 آبان 1400

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در 48 ساعت گذشته

    زلزله های 24 ساعت گذشته     زلزله های 48 ساعت گذشته


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايينقشه
1 Khavaran, Fars10/22/2021 4:50:25 PM1400/07/30 -- 20:20:25.03.210.029.11053.410
2 Firooz abad, Fars10/22/2021 9:43:15 AM1400/07/30 -- 13:13:15.03.210.028.71052.460
3 Borojerd, Lorestan10/22/2021 5:47:04 AM1400/07/30 -- 09:17:04.02.610.033.99048.760
4 Gomish tapeh, Golestan10/21/2021 3:01:06 PM1400/07/29 -- 18:31:06.02.623.037.32053.970
5 Bojnord, North Khorasan10/21/2021 10:22:16 AM1400/07/29 -- 13:52:16.02.720.037.40057.380
6 Pakdasht, Tehran10/21/2021 6:12:38 AM1400/07/29 -- 09:42:38.02.716.035.44051.670
7 Zehkalout, kerman10/21/2021 6:05:14 AM1400/07/29 -- 09:35:14.04.710.027.64058.490

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه