شنبه 22 خرداد 1400

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در 48 ساعت گذشته

    زلزله های 24 ساعت گذشته     زلزله های 48 ساعت گذشته


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايينقشه
1 Borazjan, Bushehr6/12/2021 2:16:09 AM1400/03/22 -- 06:46:09.03.88.029.33051.330
2 Hojedk, kerman6/11/2021 4:12:02 PM1400/03/21 -- 20:42:02.02.810.030.83057.390
3 Qalehqazi, Hormozgan6/11/2021 3:57:29 PM1400/03/21 -- 20:27:29.02.810.027.61056.470
4 Shoghan, North Khorasan6/11/2021 2:31:09 PM1400/03/21 -- 19:01:09.04.310.037.26056.640
5 Soomar, Kermanshah6/11/2021 7:51:10 AM1400/03/21 -- 12:21:10.02.718.033.80045.620
6 Mehran, Ilam6/11/2021 6:48:47 AM1400/03/21 -- 11:18:47.02.610.032.97046.050
7 Kerend, Kermanshah6/11/2021 2:53:10 AM1400/03/21 -- 07:23:10.02.98.034.40046.180
8 Kian shahr, kerman6/11/2021 1:51:20 AM1400/03/21 -- 06:21:20.02.98.031.30056.470
9 Bandare genaveh, Bushehr6/11/2021 1:18:35 AM1400/03/21 -- 05:48:35.02.610.029.73050.580
10 Sorkheh, Semnan6/10/2021 11:44:34 PM1400/03/21 -- 04:14:34.02.910.034.76053.150

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   2


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه