پنج شنبه 14 آذر 1398
زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
جهت مشاهده اخبار ، گالری تصاویر یا ارسال گزارش مشاهدات زمین لرزه ها بر روی آیکون موقعیت در نقشه یا آیکون های مربوطه در جدول کلیک کنید

رديفمنطقه زمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي فاصله تا شهرها گزارش گالری اخبار
1 Abdan, Bushehr 1398/09/14 -- 01:07:03.04.312.028.14051.630
2 Nodej, kerman 1398/09/13 -- 22:17:11.04.218.027.57057.530
3 Bushkan, Bushehr 1398/09/12 -- 18:13:08.03.918.028.79051.570
4 Izeh, Khuzestan 1398/09/08 -- 22:33:21.04.412.032.06049.840
5 Izeh, Khuzestan 1398/09/08 -- 20:50:14.04.913.032.01049.830
6 Booein zahra, Qazvin 1398/09/05 -- 18:53:03.03.85.035.71050.160
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه