شنبه 04 بهمن 1399
زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
جهت مشاهده اخبار ، گالری تصاویر یا ارسال گزارش مشاهدات زمین لرزه ها بر روی آیکون موقعیت در نقشه یا آیکون های مربوطه در جدول کلیک کنید

رديفمنطقه زمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي فاصله تا شهرها گزارش گالری اخبار
1 Fareghan, Hormozgan 1399/10/29 -- 19:33:12.04.122.028.12056.180
2 Kong, Hormozgan 1399/10/28 -- 06:20:14.04.57.026.75055.240
3 Tark, East Azarbaijan 1399/10/28 -- 06:08:07.04.311.037.79047.720
4 Kong, Hormozgan 1399/10/27 -- 01:01:03.05.519.026.67055.210
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه