جمعه 14 بهمن 1401
زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
جهت مشاهده اخبار ، گالری تصاویر یا ارسال گزارش مشاهدات زمین لرزه ها بر روی آیکون موقعیت در نقشه یا آیکون های مربوطه در جدول کلیک کنید

رديفمنطقه زمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي فاصله تا شهرها گزارش گالری اخبار
1 Gazank, Mazandaran 1401/11/10 -- 16:21:50.02.75.035.97051.970
2 Khoy, West Azarbaijan 1401/11/09 -- 20:08:45.04.05.038.54044.840
3 Khoy, West Azarbaijan 1401/11/09 -- 18:43:22.04.512.038.56044.800
4 Khoy, West Azarbaijan 1401/11/09 -- 18:11:11.04.58.038.55044.820
5 Khoy, West Azarbaijan 1401/11/08 -- 23:39:57.04.26.038.56044.830
6 Khoy, West Azarbaijan 1401/11/08 -- 21:44:44.05.97.038.59044.900
7 Soomar, Kermanshah 1401/11/08 -- 17:23:11.04.310.033.77045.860
8 Dehdasht, Kohgiluye va Boyerahmad 1401/11/07 -- 13:06:40.04.218.030.65050.480
9 Mayami, Semnan 1401/11/01 -- 19:24:57.04.014.036.49055.550
10 Khoy, West Azarbaijan 1401/10/30 -- 18:43:41.04.29.038.58044.790
11 Khoy, West Azarbaijan 1401/10/29 -- 09:25:19.04.10.038.55044.730
12 Khoy, West Azarbaijan 1401/10/28 -- 18:25:52.04.28.038.56044.740
13 Khoy, West Azarbaijan 1401/10/28 -- 14:12:38.04.113.038.57044.800
14 Khoy, West Azarbaijan 1401/10/28 -- 13:38:12.05.412.038.58044.850
15 Sari, Mazandaran 1401/10/27 -- 21:13:07.04.223.036.55052.960
16 Pardis, Tehran 1401/10/21 -- 00:55:47.02.58.035.81051.860
17 Qalehqazi, Hormozgan 1401/10/20 -- 19:47:06.04.219.027.54056.260
18 Garmsar, Semnan 1401/10/19 -- 11:51:27.04.09.035.02052.460
19 Baladeh, Mazandaran 1401/10/15 -- 00:29:17.02.58.036.32051.810
20 Sharifabad, Tehran 1401/10/12 -- 12:18:55.02.524.035.41051.910
21 Balkanabat, Turkmenistan 1401/10/07 -- 21:43:59.04.210.039.53054.460
22 Fin, Hormozgan 1401/10/07 -- 20:21:25.04.310.027.90055.940
23 Sirch, kerman 1401/10/05 -- 03:47:01.04.06.030.06057.670
24 Boshroyeh, South Khorasan 1401/10/04 -- 21:19:55.04.38.033.94057.130
25 Fin, Hormozgan 1401/10/03 -- 23:50:00.04.010.027.63056.250
26 Boshroyeh, South Khorasan 1401/10/03 -- 16:54:37.05.18.033.97057.140
27 Kara kala, Turkmenistan 1401/10/01 -- 16:59:42.04.310.038.70056.060
28 Chamestan, Mazandaran 1401/09/25 -- 08:46:47.03.26.036.42052.200
29 Pushkino, Azerbaijan 1401/09/24 -- 22:34:15.04.020.039.68048.580
30 Khoram abad, Mazandaran 1401/09/22 -- 21:08:36.02.910.036.64050.860
31 Boshroyeh, South Khorasan 1401/09/22 -- 18:28:35.04.08.033.97057.160
32 Boshroyeh, South Khorasan 1401/09/22 -- 17:44:25.05.411.034.01057.120
33 Saland, Khuzestan 1401/09/20 -- 11:35:57.04.410.032.65048.950
34 Mahmeleh, Fars 1401/09/17 -- 08:43:06.04.011.027.74053.080
35 Baladeh, Mazandaran 1401/09/17 -- 08:07:34.04.120.036.38051.840
36 Kong, Hormozgan 1401/09/12 -- 00:19:57.04.28.026.76055.240
37 Kong, Hormozgan 1401/09/11 -- 10:13:12.04.08.026.63055.140
38 Kong, Hormozgan 1401/09/11 -- 02:59:31.04.38.026.72055.250
39 Dashtak, Charmahal va Bakhtiari 1401/09/10 -- 22:24:43.04.15.032.09050.330
40 Kong, Hormozgan 1401/09/10 -- 21:48:08.04.79.026.69055.230
41 Bandar khamir, Hormozgan 1401/09/10 -- 01:49:32.04.28.026.75055.370
42 Kong, Hormozgan 1401/09/09 -- 20:48:03.04.49.026.77055.260
43 Kong, Hormozgan 1401/09/09 -- 18:47:43.05.716.026.71055.260
44 Hasan abad, Tehran 1401/09/06 -- 08:07:35.02.911.035.14051.080
45 Ravar, kerman 1401/09/04 -- 12:59:23.04.18.031.48057.320
46 Sarabbagh, Ilam 1401/09/03 -- 19:26:24.03.98.032.91047.480
47 Khoy, West Azarbaijan 1401/08/27 -- 03:05:36.03.67.038.49045.010
48 Kong, Hormozgan 1401/08/26 -- 17:29:32.05.016.026.72055.180
49 Fin, Hormozgan 1401/08/24 -- 18:32:35.04.218.027.56056.110
50 Sirch, kerman 1401/08/22 -- 02:18:02.04.617.030.15057.610
51 Khoshrud pey, Mazandaran 1401/08/21 -- 20:28:20.02.66.036.24052.350
52 Bandar abbas, Hormozgan 1401/08/20 -- 22:14:09.04.419.027.39056.180
53 Zamanabad, Semnan 1401/08/18 -- 10:54:32.04.06.035.32056.270
54 Pardis, Tehran 1401/08/16 -- 12:16:04.02.68.035.81051.850
55 Kahnooj, kerman 1401/08/12 -- 05:33:15.04.38.027.80057.610
56 Nikshahr, Sistan va Baluchestan 1401/08/09 -- 19:38:36.04.028.025.87060.340
57 Dogonbadan, Kohgiluye va Boyerahmad 1401/08/01 -- 05:25:26.04.316.030.39050.980
58 Golbaf, kerman 1401/07/19 -- 02:26:13.04.35.030.05057.660
59 Khoy, West Azarbaijan 1401/07/18 -- 16:07:18.04.29.038.45045.050
60 Shahr pir, Fars 1401/07/14 -- 13:06:24.04.113.028.27054.180
61 Fin, Hormozgan 1401/07/14 -- 12:59:37.04.06.027.58056.200
62 Khoy, West Azarbaijan 1401/07/13 -- 17:21:38.04.612.038.51045.070
63 Khoy, West Azarbaijan 1401/07/13 -- 03:51:28.05.410.038.50045.010
64 Lar, Fars 1401/07/06 -- 21:33:29.04.422.027.64054.350
65 Bahabad, Yazd 1401/07/04 -- 17:29:27.04.09.032.38056.110
66 Takht, Hormozgan 1401/07/04 -- 02:34:26.04.420.027.63056.550
67 Takht, Hormozgan 1401/07/03 -- 18:55:16.05.118.027.65056.580
68 Ravar, kerman 1401/07/03 -- 09:40:18.04.39.031.56057.350
69 Khoy, West Azarbaijan 1401/06/30 -- 21:27:53.05.06.038.47044.990
70 Eshgh abad, South Khorasan 1401/06/22 -- 03:07:04.05.18.034.20056.730
71 Fin, Hormozgan 1401/06/14 -- 12:44:50.05.414.027.57056.210
72 Sirch, kerman 1401/06/14 -- 00:53:07.04.110.030.18057.610
73 Gazank, Mazandaran 1401/06/09 -- 10:35:09.02.58.035.99052.210
74 Türkmenbaşi, Turkmenistan 1401/06/07 -- 03:22:11.04.310.039.76052.280
75 Sargaz, Hormozgan 1401/06/05 -- 18:54:55.04.016.027.99056.830
76 Shusf, South Khorasan 1401/06/04 -- 13:20:56.04.58.032.05060.110
77 Salman shahr, Mazandaran 1401/06/03 -- 23:48:09.02.58.036.62051.190
78 Ahel, Fars 1401/05/29 -- 17:57:15.04.08.027.09053.740
79 Bandar chark, Hormozgan 1401/05/26 -- 10:27:13.04.011.026.44054.290
80 Noor, Mazandaran 1401/05/26 -- 02:51:12.02.88.036.58052.010
81 Khesht, Fars 1401/05/25 -- 01:45:50.04.410.029.76051.180
82 Hojedk, kerman 1401/05/24 -- 07:01:56.04.412.031.10057.500
83 Garmsar, Semnan 1401/05/22 -- 04:38:53.02.811.035.25052.330
84 Rezvanshahr, Gilan 1401/05/21 -- 21:51:14.04.323.037.50049.090
85 Roshtkhar, Khorasan Razavi 1401/05/17 -- 11:50:15.04.19.035.05059.760
86 Roshtkhar, Khorasan Razavi 1401/05/17 -- 11:15:35.04.88.035.05059.760
87 Chamestan, Mazandaran 1401/05/17 -- 06:14:14.02.510.036.30052.220
88 Dehloran, Ilam 1401/05/16 -- 10:19:29.04.010.032.76047.290
89 Ghasre shirin, Kermanshah 1401/05/14 -- 12:37:30.04.010.034.49045.430
90 Qare aqaj, East Azarbaijan 1401/05/08 -- 04:16:14.04.210.037.13047.180
91 Türkmenbaşi, Turkmenistan 1401/05/06 -- 05:47:47.04.310.040.19053.100
92 Əliabad, Azerbaijan 1401/05/06 -- 03:18:18.04.210.041.44046.610
93 Robat-e-ghareh bil, North Khorasan 1401/05/05 -- 18:32:39.04.010.037.46056.440
94 Bandar khamir, Hormozgan 1401/05/03 -- 19:25:14.04.914.026.77055.330
95 Doborji, Fars 1401/05/03 -- 17:09:35.04.417.028.17055.340
96 Bandar khamir, Hormozgan 1401/05/02 -- 12:21:12.04.210.026.84055.400
97 Bandar khamir, Hormozgan 1401/05/01 -- 20:03:15.04.08.026.76055.360
98 Bandar khamir, Hormozgan 1401/05/01 -- 19:39:06.05.89.026.67055.350
99 Bandar khamir, Hormozgan 1401/05/01 -- 19:37:46.05.710.026.73055.320
100 Kolour, Ardebil 1401/04/31 -- 21:54:25.04.110.037.57048.760
101 Bandar maqam, Hormozgan 1401/04/31 -- 21:48:49.04.110.027.11053.280
102 Sefid sang, Khorasan Razavi 1401/04/28 -- 16:37:41.04.36.035.75060.370
103 Kifri, Iraq 1401/04/27 -- 11:34:50.04.68.034.64045.270
104 Golbaf, kerman 1401/04/26 -- 07:20:39.04.510.030.02057.680
105 Bandar chark, Hormozgan 1401/04/20 -- 20:46:50.04.48.026.58054.400
106 Fasham, Tehran 1401/04/20 -- 19:26:09.03.615.036.04051.590
107 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/15 -- 05:51:00.04.016.026.79055.340
108 Ghasre shirin, Kermanshah 1401/04/14 -- 17:13:38.04.110.034.49045.650
109 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/14 -- 14:00:41.04.214.026.92055.370
110 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/13 -- 16:41:52.04.016.026.73055.360
111 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/13 -- 07:44:47.04.110.026.73055.400
112 Kong, Hormozgan 1401/04/12 -- 22:11:56.04.19.026.67055.170
113 Masiri, Fars 1401/04/12 -- 18:19:33.04.08.030.24051.670
114 Langarood, Gilan 1401/04/12 -- 17:35:33.04.38.037.38050.260
115 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 22:59:20.04.213.026.87055.300
116 Kong, Hormozgan 1401/04/11 -- 12:45:46.04.19.026.86055.150
117 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 08:36:56.04.311.026.82055.320
118 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 06:59:09.04.513.026.79055.430
119 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 06:21:53.04.213.026.93055.340
120 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 02:55:16.06.126.026.75055.280
121 Kong, Hormozgan 1401/04/11 -- 02:54:15.05.928.026.74055.280
122 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 02:43:45.04.212.026.85055.370
123 Sirkan, Sistan va Baluchestan 1401/04/11 -- 02:39:31.04.128.027.14063.180
124 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 02:13:50.04.410.026.84055.320
125 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 01:37:46.04.210.026.89055.290
126 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 01:17:52.04.610.026.89055.320
127 Kong, Hormozgan 1401/04/11 -- 01:09:49.04.710.026.75055.190
128 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 01:02:07.06.110.026.78055.300
129 Nodej, kerman 1401/04/10 -- 17:34:21.04.410.027.69057.460
130 Ravar, kerman 1401/04/07 -- 22:31:19.04.08.031.55057.320
131 Ravar, kerman 1401/04/05 -- 19:08:59.04.38.031.56057.330
132 Ravar, kerman 1401/04/05 -- 16:37:15.05.410.031.54057.340
133 Roshtkhar, Khorasan Razavi 1401/04/04 -- 22:10:52.04.28.035.08059.600
134 Bandar chark, Hormozgan 1401/04/04 -- 07:07:12.05.622.026.52054.230
135 Parsian, Hormozgan 1401/04/01 -- 23:29:11.04.210.027.13053.190
136 Parsian, Hormozgan 1401/04/01 -- 12:05:19.04.710.027.07053.190
137 Bandar chark, Hormozgan 1401/04/01 -- 09:36:28.04.18.026.53054.330
138 Lamerd, Fars 1401/04/01 -- 04:56:42.04.010.027.22053.310
139 Bandar maqam, Hormozgan 1401/04/01 -- 00:39:35.05.210.027.04053.260
140 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/31 -- 10:35:04.04.019.026.60054.340
141 Maraveh tappeh, Golestan 1401/03/30 -- 06:34:54.04.916.038.35055.490
142 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/28 -- 20:31:44.04.520.026.58054.200
143 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/28 -- 20:14:50.04.720.026.63054.250
144 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/27 -- 16:38:37.04.18.026.65054.390
145 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/26 -- 04:10:47.04.510.026.60054.400
146 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/26 -- 03:56:02.04.110.026.65054.400
147 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/26 -- 03:53:02.04.28.026.61054.400
148 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/25 -- 17:56:19.04.216.026.60054.360
149 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/25 -- 16:46:42.04.313.026.59054.370
150 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/25 -- 15:20:31.04.215.026.58054.250
151 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/25 -- 10:18:52.04.714.026.60054.340
152 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/25 -- 09:45:42.04.222.026.75054.360
153 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/25 -- 09:36:04.05.28.026.87054.360
154 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/25 -- 09:34:38.04.616.026.72054.350
155 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/25 -- 09:29:20.04.414.026.67054.290
156 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/25 -- 09:25:00.04.519.026.63054.290
157 Safa dasht, Tehran 1401/03/25 -- 02:06:32.02.726.035.62050.840
158 Jirandeh, Gilan 1401/03/24 -- 19:00:20.04.68.036.67049.670
159 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/24 -- 17:39:43.04.415.026.60054.310
160 Mazdavand, Khorasan Razavi 1401/03/24 -- 15:33:00.04.110.035.80060.550
161 Erciş, Turkey 1401/03/22 -- 22:05:19.04.811.038.85043.530
162 Ravar, kerman 1401/03/22 -- 15:43:31.04.18.031.18056.710
163 Erciş, Turkey 1401/03/20 -- 09:32:27.04.56.038.82043.570
164 Nokandeh, Golestan 1401/03/14 -- 15:17:15.04.28.036.72053.940
165 Hoseinieh, Khuzestan 1401/03/14 -- 05:19:08.04.010.032.77048.510
166 Al-Faw, Iraq 1401/03/14 -- 04:57:59.05.010.028.74047.850
167 Pelaan, Sistan va Baluchestan 1401/03/12 -- 23:04:00.04.110.025.85060.840
168 Jenah, Hormozgan 1401/03/11 -- 11:19:59.04.520.027.07054.010
169 Ghasre shirin, Kermanshah 1401/03/10 -- 03:43:57.03.98.034.56045.700
170 Masooleh, Gilan 1401/03/09 -- 20:12:57.04.08.037.05049.000
171 Ghasre shirin, Kermanshah 1401/03/09 -- 04:53:38.04.08.034.60045.580
172 Ghasre shirin, Kermanshah 1401/03/08 -- 09:22:44.03.910.034.61045.620
173 Ghasre shirin, Kermanshah 1401/03/08 -- 09:20:02.04.319.034.53045.610
174 Hasan abad, Tehran 1401/03/06 -- 15:33:12.04.023.035.13051.250
175 Hojedk, kerman 1401/03/05 -- 16:04:29.04.08.030.75057.350
176 Shahrezu, Khorasan Razavi 1401/03/04 -- 08:22:09.04.08.036.77059.680
177 Sarjangal, Sistan va Baluchestan 1401/03/02 -- 11:06:43.05.516.028.92059.990
178 Saravan, Sistan va Baluchestan 1401/02/30 -- 12:06:03.04.310.027.29062.370
179 Baghin, kerman 1401/02/28 -- 01:05:10.04.49.030.11056.620
180 Sar khun, Charmahal va Bakhtiari 1401/02/27 -- 17:35:48.04.610.031.68050.490
181 Ravar, kerman 1401/02/25 -- 16:14:00.04.19.031.48056.780
182 Bahabad, Yazd 1401/02/22 -- 09:40:54.04.010.031.74055.970
183 Rooyan, Mazandaran 1401/02/20 -- 00:41:30.02.78.036.46051.810
184 Mazayejan, Fars 1401/02/14 -- 10:04:46.04.218.027.95054.910
185 Robat-e-ghareh bil, North Khorasan 1401/02/13 -- 05:56:34.04.110.037.31056.590
186 Kookherd, Hormozgan 1401/02/10 -- 23:35:50.04.012.027.01054.480
187 Gazank, Mazandaran 1401/02/06 -- 22:24:56.02.810.035.77052.310
188 Khanehzeniyan, Fars 1401/02/03 -- 16:44:45.04.313.029.63052.040
189 Tecen, Turkmenistan 1401/01/29 -- 08:18:56.04.09.037.18060.190
190 Bahabad, Yazd 1401/01/28 -- 21:24:03.04.47.032.05055.540
191 Ghasre shirin, Kermanshah 1401/01/27 -- 22:30:24.04.010.034.53045.400
192 Fin, Hormozgan 1401/01/25 -- 11:11:08.04.120.027.56056.050
193 Gotvand, Khuzestan 1401/01/18 -- 17:05:56.04.110.032.35048.760
194 Saveh, Markazi 1401/01/16 -- 13:49:07.02.58.035.09050.640
195 Hoseinieh, Khuzestan 1401/01/11 -- 11:51:54.04.325.032.68048.270
196 Behbahan, Khuzestan 1401/01/11 -- 07:39:46.04.416.030.58050.080
197 Baladeh, Mazandaran 1401/01/04 -- 15:31:53.02.68.036.00051.920
198 Anbar abad, kerman 1401/01/02 -- 11:32:33.04.08.028.32057.560
199 Hojedk, kerman 1400/12/29 -- 15:50:35.04.88.030.80057.110
200 Kamyaran, Kordestan 1400/12/28 -- 22:17:03.04.18.034.69046.960
201 Doborji, Fars 1400/12/28 -- 15:55:27.04.816.028.19055.310
202 Kiasar, Mazandaran 1400/12/27 -- 19:47:08.04.08.036.01053.580
203 Kookherd, Hormozgan 1400/12/26 -- 03:04:42.04.011.026.93054.620
204 Kookherd, Hormozgan 1400/12/26 -- 02:57:28.04.118.026.93054.670
205 Kookherd, Hormozgan 1400/12/26 -- 02:45:44.06.010.026.89054.650
206 Alasht, Mazandaran 1400/12/19 -- 06:28:31.04.19.035.98052.890
207 Bandar abbas, Hormozgan 1400/12/18 -- 02:51:39.04.418.027.44056.200
208 Bandar maqam, Hormozgan 1400/12/17 -- 03:00:27.04.212.027.10053.270
209 Dashtak, Charmahal va Bakhtiari 1400/12/13 -- 21:25:37.04.310.032.12050.410
210 Bandar maqam, Hormozgan 1400/12/13 -- 14:16:13.04.210.027.05053.280
211 Kahnooj, kerman 1400/12/11 -- 06:36:59.04.615.028.13057.690
212 Mamooneih, Markazi 1400/12/10 -- 14:59:44.02.710.035.12050.620
213 Fin, Hormozgan 1400/12/05 -- 07:00:18.04.118.027.50056.110
214 Qalehqazi, Hormozgan 1400/12/03 -- 23:25:41.04.410.027.44056.370
215 Mehran, Ilam 1400/12/01 -- 16:15:30.04.012.032.99046.120
216 Bandar abbas, Hormozgan 1400/11/27 -- 05:39:02.04.018.027.45056.240
217 Nir, Ardebil 1400/11/20 -- 02:25:22.04.09.038.04047.990
218 Chamestan, Mazandaran 1400/11/19 -- 08:47:15.03.19.036.47052.060
219 Kazeroon, Fars 1400/11/13 -- 06:19:20.04.69.029.62051.650
220 Pishva, Tehran 1400/11/11 -- 05:52:54.03.018.035.24051.860
221 Basmenj, East Azarbaijan 1400/11/04 -- 06:18:03.04.314.038.02046.380
222 Roodehen, Tehran 1400/11/03 -- 21:34:33.03.612.035.79051.990
223 Tabriz, East Azarbaijan 1400/11/03 -- 08:00:51.04.415.038.02046.350
224 Riz, Bushehr 1400/11/01 -- 17:02:28.04.210.028.05052.070
225 Riz, Bushehr 1400/11/01 -- 16:19:42.04.114.028.07052.070
226 Aran va bidgol, isfahan 1400/10/30 -- 05:07:16.04.98.034.22051.710
227 Choram, Kohgiluye va Boyerahmad 1400/10/29 -- 09:35:37.04.413.030.62050.790
228 Jazireh khark, Bushehr 1400/10/26 -- 07:55:28.04.79.029.03050.170
229 Agarak, Armenia 1400/10/26 -- 06:55:06.04.56.039.14046.560
230 Jazireh khark, Bushehr 1400/10/26 -- 06:19:19.04.89.029.09050.180
231 Sirch, kerman 1400/10/25 -- 17:05:32.05.112.030.36057.460
232 Sero, West Azarbaijan 1400/10/25 -- 16:33:03.04.16.037.93044.720
233 Jazireh khark, Bushehr 1400/10/25 -- 15:55:18.04.28.029.03050.150
234 Kelardasht, Mazandaran 1400/10/24 -- 13:49:44.02.78.036.47051.000
235 Gwadar, Pakistan 1400/10/22 -- 00:51:53.04.510.025.30062.460
236 Camcamal, Iraq 1400/10/20 -- 21:59:48.04.510.035.62044.880
237 Faryab, kerman 1400/10/20 -- 21:16:46.04.016.028.35057.310
238 Noshahar, Mazandaran 1400/10/19 -- 11:59:05.03.513.036.60051.630
239 Noshahar, Mazandaran 1400/10/19 -- 04:12:21.03.27.036.63051.610
240 Al-Haritah, Iraq 1400/10/16 -- 22:10:51.04.017.030.61047.560
241 Sargaz, Hormozgan 1400/10/09 -- 04:45:31.04.122.027.97056.790
242 Qalehqazi, Hormozgan 1400/10/06 -- 11:01:56.05.017.027.59056.270
243 Rivash, Khorasan Razavi 1400/10/02 -- 19:17:51.03.99.035.71058.300
244 Qalehqazi, Hormozgan 1400/09/30 -- 20:06:12.04.618.027.55056.230
245 Faryab, kerman 1400/09/25 -- 22:48:47.04.010.028.13057.470
246 Ghale khajeh, Khuzestan 1400/09/24 -- 11:51:09.04.610.032.39049.750
247 Chelgard, Charmahal va Bakhtiari 1400/09/24 -- 00:53:03.04.68.032.38049.790
248 Fin, Hormozgan 1400/09/23 -- 19:04:53.04.017.027.59056.110
249 Khesht, Fars 1400/09/23 -- 12:42:56.04.110.029.75051.170
250 Kilan, Tehran 1400/09/22 -- 07:09:32.03.313.035.43052.240
251 Khanook, kerman 1400/09/21 -- 13:16:34.04.38.030.79056.750
252 Khanook, kerman 1400/09/20 -- 22:26:06.04.66.030.82056.770
253 Qalehqazi, Hormozgan 1400/09/19 -- 21:03:31.04.310.027.52056.290
254 Roodehen, Tehran 1400/09/17 -- 14:20:04.02.58.035.66051.910
255 Erciş, Turkey 1400/09/15 -- 01:16:41.04.610.039.19043.180
256 Bandar maqam, Hormozgan 1400/09/10 -- 01:50:51.04.010.026.98053.260
257 Zarin rood, Zanjan 1400/09/09 -- 18:36:00.04.510.035.76048.790
258 Zarin rood, Zanjan 1400/09/09 -- 18:34:51.04.110.035.78048.780
259 Çilov, Azerbaijan 1400/09/09 -- 12:51:23.04.010.040.31050.930
260 Fin, Hormozgan 1400/09/07 -- 20:44:44.04.015.027.59056.200
261 Sar pol zahab, Kermanshah 1400/09/07 -- 19:41:20.04.311.034.39045.700
262 Aryanshahr, South Khorasan 1400/09/07 -- 05:08:07.04.812.033.32058.860
263 Masjed-e hazrat-e aboulfazl, Sistan va Baluchestan 1400/09/03 -- 01:16:24.05.111.028.15059.360
264 Muxtədır, Azerbaijan 1400/08/29 -- 16:15:50.05.010.041.62049.440
265 Qalehqazi, Hormozgan 1400/08/28 -- 22:22:08.04.010.027.63056.290
266 Fin, Hormozgan 1400/08/27 -- 19:40:42.04.316.027.48056.100
267 Fin, Hormozgan 1400/08/25 -- 08:42:12.04.019.027.56056.100
268 Qalehqazi, Hormozgan 1400/08/24 -- 21:35:38.04.216.027.58056.260
269 Fin, Hormozgan 1400/08/24 -- 17:06:11.05.013.027.61056.170
270 Bandar abbas, Hormozgan 1400/08/24 -- 05:32:36.04.428.027.32056.140
271 Qalehqazi, Hormozgan 1400/08/23 -- 19:49:57.04.510.027.56056.240
272 Fin, Hormozgan 1400/08/23 -- 19:29:12.04.110.027.60056.170
273 Bandar abbas, Hormozgan 1400/08/23 -- 18:52:18.04.518.027.39056.120
274 Fin, Hormozgan 1400/08/23 -- 18:42:07.04.320.027.50056.070
275 Gheshm, Hormozgan 1400/08/23 -- 17:54:07.04.020.026.85056.210
276 Qalehqazi, Hormozgan 1400/08/23 -- 17:32:54.04.512.027.62056.390
277 Qalehqazi, Hormozgan 1400/08/23 -- 16:22:38.04.010.027.50056.290
278 Qalehqazi, Hormozgan 1400/08/23 -- 16:10:52.04.010.027.59056.250
279 Fin, Hormozgan 1400/08/23 -- 15:38:38.06.315.027.56056.130
280 Fin, Hormozgan 1400/08/23 -- 15:37:04.06.415.027.56056.130
281 Juyom, Fars 1400/08/23 -- 00:22:18.04.57.028.27054.060
282 Riz, Bushehr 1400/08/22 -- 13:49:48.04.120.028.04052.120
283 Ghale khajeh, Khuzestan 1400/08/21 -- 01:12:32.04.28.032.44049.440
284 Haji abad, South Khorasan 1400/08/19 -- 02:41:17.04.08.033.50059.990
285 Shahdad, kerman 1400/08/18 -- 23:01:52.04.26.030.53057.560
286 Garmsar, Semnan 1400/08/11 -- 11:28:29.02.713.034.80052.390
287 Roodehen, Tehran 1400/08/02 -- 06:06:17.02.613.035.71051.970
288 Pakdasht, Tehran 1400/07/29 -- 09:42:38.02.717.035.45051.650
289 Zehkalout, kerman 1400/07/29 -- 09:35:15.04.815.027.65058.500
290 Yazdan shahr, kerman 1400/07/24 -- 16:29:18.04.06.030.96056.480
291 Yazdan shahr, kerman 1400/07/24 -- 15:16:00.05.110.030.95056.510
292 Ghale khajeh, Khuzestan 1400/07/19 -- 01:22:05.04.27.032.31049.690
293 Roydar, Hormozgan 1400/07/18 -- 19:41:27.04.618.027.38055.370
294 Khusf, South Khorasan 1400/07/18 -- 00:07:38.04.68.032.25059.050
295 Ghale khajeh, Khuzestan 1400/07/17 -- 09:35:31.04.614.032.37049.760
296 Ghale khajeh, Khuzestan 1400/07/17 -- 02:46:25.05.07.032.33049.670
297 Ghale khajeh, Khuzestan 1400/07/15 -- 21:01:15.04.08.032.36049.720
298 Amol, Mazandaran 1400/07/14 -- 05:17:53.03.619.036.38052.330
299 Chelgard, Charmahal va Bakhtiari