پنج شنبه 03 بهمن 1398
زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
جهت مشاهده اخبار ، گالری تصاویر یا ارسال گزارش مشاهدات زمین لرزه ها بر روی آیکون موقعیت در نقشه یا آیکون های مربوطه در جدول کلیک کنید

رديفمنطقه زمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي فاصله تا شهرها گزارش گالری اخبار
1 Sargaz, Hormozgan 1398/11/02 -- 22:53:15.05.221.028.09056.870
2 Qalehqazi, Hormozgan 1398/10/30 -- 18:19:37.04.318.027.67056.430
3 Jazireh khark, Bushehr 1398/10/30 -- 06:20:41.04.117.029.09049.740
4 Sangan, Khorasan Razavi 1398/10/27 -- 07:23:50.04.48.034.03060.340
5 Ahram, Bushehr 1398/10/22 -- 06:31:46.03.98.028.89051.320
6 Abyek, Qazvin 1398/10/20 -- 20:28:49.03.28.036.11050.490
7 Sangan, Khorasan Razavi 1398/10/20 -- 09:54:44.04.110.033.99060.300
8 Ghasre shirin, Kermanshah 1398/10/19 -- 14:22:00.04.310.034.72045.520
9 Borazjan, Bushehr 1398/10/18 -- 06:49:13.04.29.029.18051.300
10 Borazjan, Bushehr 1398/10/18 -- 05:50:02.04.711.029.18051.310
11 Sangan, Khorasan Razavi 1398/10/15 -- 13:14:19.04.07.034.01060.320
12 Turbat, Pakistan 1398/10/14 -- 11:54:27.04.610.025.33063.800
13 Sangan, Khorasan Razavi 1398/10/12 -- 13:33:03.04.610.034.04060.300
14 Sangan, Khorasan Razavi 1398/10/12 -- 07:59:04.05.88.034.03060.330
15 Ravar, kerman 1398/10/11 -- 21:23:19.04.58.031.27057.150
16 Yasooj, Kohgiluye va Boyerahmad 1398/10/11 -- 16:29:02.04.15.030.66051.640
17 Takht, Hormozgan 1398/10/09 -- 17:24:32.04.38.027.56056.730
18 Qalehqazi, Hormozgan 1398/10/09 -- 17:19:45.05.420.027.28056.710
19 Pehleh, Ilam 1398/10/07 -- 13:50:26.04.39.032.99046.620
20 Ahram, Bushehr 1398/10/06 -- 05:23:10.04.98.028.89051.330
21 Roydar, Hormozgan 1398/10/05 -- 01:44:30.04.015.027.17055.110
22 Qazı Məmməd, Azerbaijan 1398/10/03 -- 16:30:57.04.010.040.09049.010
23 Saland, Khuzestan 1398/10/01 -- 14:57:29.05.010.032.53048.700
24 Amol, Mazandaran 1398/09/29 -- 11:35:07.03.88.036.35052.310
25 Chamestan, Mazandaran 1398/09/22 -- 09:14:59.02.78.036.40052.050
26 Likak, Kohgiluye va Boyerahmad 1398/09/19 -- 12:02:55.04.016.031.00050.150
27 Likak, Kohgiluye va Boyerahmad 1398/09/19 -- 11:51:43.04.621.030.99050.190
28 Kaki, Bushehr 1398/09/14 -- 01:07:06.04.218.028.27051.600
29 Ziyaratali, Hormozgan 1398/09/13 -- 22:17:11.04.112.027.68057.390
30 Bushkan, Bushehr 1398/09/12 -- 18:13:08.03.918.028.79051.570
31 Izeh, Khuzestan 1398/09/08 -- 22:33:21.04.412.032.06049.840
32 Izeh, Khuzestan 1398/09/08 -- 20:50:14.04.913.032.01049.830
33 Booein zahra, Qazvin 1398/09/05 -- 18:53:03.03.85.035.71050.160
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه