دو شنبه 04 مهر 1401
زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
جهت مشاهده اخبار ، گالری تصاویر یا ارسال گزارش مشاهدات زمین لرزه ها بر روی آیکون موقعیت در نقشه یا آیکون های مربوطه در جدول کلیک کنید

رديفمنطقه زمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي فاصله تا شهرها گزارش گالری اخبار
1 Takht, Hormozgan 1401/07/04 -- 02:34:26.04.420.027.63056.550
2 Takht, Hormozgan 1401/07/03 -- 18:55:16.05.118.027.65056.580
3 Ravar, kerman 1401/07/03 -- 09:40:18.04.39.031.56057.350
4 Khoy, West Azarbaijan 1401/06/30 -- 21:27:53.05.06.038.47044.990
5 Eshgh abad, South Khorasan 1401/06/22 -- 03:07:04.05.18.034.20056.730
6 Fin, Hormozgan 1401/06/14 -- 12:44:50.05.414.027.57056.210
7 Sirch, kerman 1401/06/14 -- 00:53:07.04.110.030.18057.610
8 Gazank, Mazandaran 1401/06/09 -- 10:35:09.02.58.035.99052.210
9 Türkmenbaşi, Turkmenistan 1401/06/07 -- 03:22:11.04.310.039.76052.280
10 Sargaz, Hormozgan 1401/06/05 -- 18:54:55.04.016.027.99056.830
11 Shusf, South Khorasan 1401/06/04 -- 13:20:56.04.58.032.05060.110
12 Salman shahr, Mazandaran 1401/06/03 -- 23:48:09.02.58.036.62051.190
13 Ahel, Fars 1401/05/29 -- 17:57:15.04.08.027.09053.740
14 Bandar chark, Hormozgan 1401/05/26 -- 10:27:13.04.011.026.44054.290
15 Noor, Mazandaran 1401/05/26 -- 02:51:12.02.88.036.58052.010
16 Khesht, Fars 1401/05/25 -- 01:45:50.04.410.029.76051.180
17 Hojedk, kerman 1401/05/24 -- 07:01:56.04.412.031.10057.500
18 Garmsar, Semnan 1401/05/22 -- 04:38:53.02.811.035.25052.330
19 Rezvanshahr, Gilan 1401/05/21 -- 21:51:14.04.323.037.50049.090
20 Roshtkhar, Khorasan Razavi 1401/05/17 -- 11:50:15.04.19.035.05059.760
21 Roshtkhar, Khorasan Razavi 1401/05/17 -- 11:15:35.04.88.035.05059.760
22 Chamestan, Mazandaran 1401/05/17 -- 06:14:14.02.510.036.30052.220
23 Dehloran, Ilam 1401/05/16 -- 10:19:29.04.010.032.76047.290
24 Ghasre shirin, Kermanshah 1401/05/14 -- 12:37:30.04.010.034.49045.430
25 Qare aqaj, East Azarbaijan 1401/05/08 -- 04:16:14.04.210.037.13047.180
26 Türkmenbaşi, Turkmenistan 1401/05/06 -- 05:47:47.04.310.040.19053.100
27 Əliabad, Azerbaijan 1401/05/06 -- 03:18:18.04.210.041.44046.610
28 Robat-e-ghareh bil, North Khorasan 1401/05/05 -- 18:32:39.04.010.037.46056.440
29 Bandar khamir, Hormozgan 1401/05/03 -- 19:25:14.04.914.026.77055.330
30 Doborji, Fars 1401/05/03 -- 17:09:35.04.417.028.17055.340
31 Bandar khamir, Hormozgan 1401/05/02 -- 12:21:12.04.210.026.84055.400
32 Bandar khamir, Hormozgan 1401/05/01 -- 20:03:15.04.08.026.76055.360
33 Bandar khamir, Hormozgan 1401/05/01 -- 19:39:06.05.89.026.67055.350
34 Bandar khamir, Hormozgan 1401/05/01 -- 19:37:46.05.710.026.73055.320
35 Kolour, Ardebil 1401/04/31 -- 21:54:25.04.110.037.57048.760
36 Bandar maqam, Hormozgan 1401/04/31 -- 21:48:49.04.110.027.11053.280
37 Sefid sang, Khorasan Razavi 1401/04/28 -- 16:37:41.04.36.035.75060.370
38 Kifri, Iraq 1401/04/27 -- 11:34:50.04.68.034.64045.270
39 Golbaf, kerman 1401/04/26 -- 07:20:39.04.510.030.02057.680
40 Bandar chark, Hormozgan 1401/04/20 -- 20:46:50.04.48.026.58054.400
41 Fasham, Tehran 1401/04/20 -- 19:26:09.03.615.036.04051.590
42 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/15 -- 05:51:00.04.016.026.79055.340
43 Ghasre shirin, Kermanshah 1401/04/14 -- 17:13:38.04.110.034.49045.650
44 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/14 -- 14:00:41.04.214.026.92055.370
45 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/13 -- 16:41:52.04.016.026.73055.360
46 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/13 -- 07:44:47.04.110.026.73055.400
47 Kong, Hormozgan 1401/04/12 -- 22:11:56.04.19.026.67055.170
48 Masiri, Fars 1401/04/12 -- 18:19:33.04.08.030.24051.670
49 Langarood, Gilan 1401/04/12 -- 17:35:33.04.38.037.38050.260
50 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 22:59:20.04.213.026.87055.300
51 Kong, Hormozgan 1401/04/11 -- 12:45:46.04.19.026.86055.150
52 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 08:36:56.04.311.026.82055.320
53 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 06:59:09.04.513.026.79055.430
54 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 06:21:53.04.213.026.93055.340
55 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 02:55:16.06.126.026.75055.280
56 Kong, Hormozgan 1401/04/11 -- 02:54:15.05.928.026.74055.280
57 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 02:43:45.04.212.026.85055.370
58 Sirkan, Sistan va Baluchestan 1401/04/11 -- 02:39:31.04.128.027.14063.180
59 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 02:13:50.04.410.026.84055.320
60 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 01:37:46.04.210.026.89055.290
61 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 01:17:52.04.610.026.89055.320
62 Kong, Hormozgan 1401/04/11 -- 01:09:49.04.710.026.75055.190
63 Bandar khamir, Hormozgan 1401/04/11 -- 01:02:07.06.110.026.78055.300
64 Nodej, kerman 1401/04/10 -- 17:34:21.04.410.027.69057.460
65 Ravar, kerman 1401/04/07 -- 22:31:19.04.08.031.55057.320
66 Ravar, kerman 1401/04/05 -- 19:08:59.04.38.031.56057.330
67 Ravar, kerman 1401/04/05 -- 16:37:15.05.410.031.54057.340
68 Roshtkhar, Khorasan Razavi 1401/04/04 -- 22:10:52.04.28.035.08059.600
69 Bandar chark, Hormozgan 1401/04/04 -- 07:07:12.05.622.026.52054.230
70 Parsian, Hormozgan 1401/04/01 -- 23:29:11.04.210.027.13053.190
71 Parsian, Hormozgan 1401/04/01 -- 12:05:19.04.710.027.07053.190
72 Bandar chark, Hormozgan 1401/04/01 -- 09:36:28.04.18.026.53054.330
73 Lamerd, Fars 1401/04/01 -- 04:56:42.04.010.027.22053.310
74 Bandar maqam, Hormozgan 1401/04/01 -- 00:39:35.05.210.027.04053.260
75 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/31 -- 10:35:04.04.019.026.60054.340
76 Maraveh tappeh, Golestan 1401/03/30 -- 06:34:54.04.916.038.35055.490
77 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/28 -- 20:31:44.04.520.026.58054.200
78 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/28 -- 20:14:50.04.720.026.63054.250
79 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/27 -- 16:38:37.04.18.026.65054.390
80 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/26 -- 04:10:47.04.510.026.60054.400
81 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/26 -- 03:56:02.04.110.026.65054.400
82 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/26 -- 03:53:02.04.28.026.61054.400
83 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/25 -- 17:56:19.04.216.026.60054.360
84 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/25 -- 16:46:42.04.313.026.59054.370
85 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/25 -- 15:20:31.04.215.026.58054.250
86 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/25 -- 10:18:52.04.714.026.60054.340
87 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/25 -- 09:45:42.04.222.026.75054.360
88 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/25 -- 09:36:04.05.28.026.87054.360
89 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/25 -- 09:34:38.04.616.026.72054.350
90 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/25 -- 09:29:20.04.414.026.67054.290
91 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/25 -- 09:25:00.04.519.026.63054.290
92 Safa dasht, Tehran 1401/03/25 -- 02:06:32.02.726.035.62050.840
93 Jirandeh, Gilan 1401/03/24 -- 19:00:20.04.68.036.67049.670
94 Bandar chark, Hormozgan 1401/03/24 -- 17:39:43.04.415.026.60054.310
95 Mazdavand, Khorasan Razavi 1401/03/24 -- 15:33:00.04.110.035.80060.550
96 Erciş, Turkey 1401/03/22 -- 22:05:19.04.811.038.85043.530
97 Ravar, kerman 1401/03/22 -- 15:43:31.04.18.031.18056.710
98 Erciş, Turkey 1401/03/20 -- 09:32:27.04.56.038.82043.570
99 Nokandeh, Golestan 1401/03/14 -- 15:17:15.04.28.036.72053.940
100 Hoseinieh, Khuzestan 1401/03/14 -- 05:19:08.04.010.032.77048.510
101 Al-Faw, Iraq 1401/03/14 -- 04:57:59.05.010.028.74047.850
102 Pelaan, Sistan va Baluchestan 1401/03/12 -- 23:04:00.04.110.025.85060.840
103 Jenah, Hormozgan 1401/03/11 -- 11:19:59.04.520.027.07054.010
104 Ghasre shirin, Kermanshah 1401/03/10 -- 03:43:57.03.98.034.56045.700
105 Masooleh, Gilan 1401/03/09 -- 20:12:57.04.08.037.05049.000
106 Ghasre shirin, Kermanshah 1401/03/09 -- 04:53:38.04.08.034.60045.580
107 Ghasre shirin, Kermanshah 1401/03/08 -- 09:22:44.03.910.034.61045.620
108 Ghasre shirin, Kermanshah 1401/03/08 -- 09:20:02.04.319.034.53045.610
109 Hasan abad, Tehran 1401/03/06 -- 15:33:12.04.023.035.13051.250
110 Hojedk, kerman 1401/03/05 -- 16:04:29.04.08.030.75057.350
111 Shahrezu, Khorasan Razavi 1401/03/04 -- 08:22:09.04.08.036.77059.680
112 Sarjangal, Sistan va Baluchestan 1401/03/02 -- 11:06:43.05.516.028.92059.990
113 Saravan, Sistan va Baluchestan 1401/02/30 -- 12:06:03.04.310.027.29062.370
114 Baghin, kerman 1401/02/28 -- 01:05:10.04.49.030.11056.620
115 Sar khun, Charmahal va Bakhtiari 1401/02/27 -- 17:35:48.04.610.031.68050.490
116 Ravar, kerman 1401/02/25 -- 16:14:00.04.19.031.48056.780
117 Bahabad, Yazd 1401/02/22 -- 09:40:54.04.010.031.74055.970
118 Rooyan, Mazandaran 1401/02/20 -- 00:41:30.02.78.036.46051.810
119 Mazayejan, Fars 1401/02/14 -- 10:04:46.04.218.027.95054.910
120 Robat-e-ghareh bil, North Khorasan 1401/02/13 -- 05:56:34.04.110.037.31056.590
121 Kookherd, Hormozgan 1401/02/10 -- 23:35:50.04.012.027.01054.480
122 Gazank, Mazandaran 1401/02/06 -- 22:24:56.02.810.035.77052.310
123 Khanehzeniyan, Fars 1401/02/03 -- 16:44:45.04.313.029.63052.040
124 Tecen, Turkmenistan 1401/01/29 -- 08:18:56.04.09.037.18060.190
125 Bahabad, Yazd 1401/01/28 -- 21:24:03.04.47.032.05055.540
126 Ghasre shirin, Kermanshah 1401/01/27 -- 22:30:24.04.010.034.53045.400
127 Fin, Hormozgan 1401/01/25 -- 11:11:08.04.120.027.56056.050
128 Gotvand, Khuzestan 1401/01/18 -- 17:05:56.04.110.032.35048.760
129 Saveh, Markazi 1401/01/16 -- 13:49:07.02.58.035.09050.640
130 Hoseinieh, Khuzestan 1401/01/11 -- 11:51:54.04.325.032.68048.270
131 Behbahan, Khuzestan 1401/01/11 -- 07:39:46.04.416.030.58050.080
132 Baladeh, Mazandaran 1401/01/04 -- 15:31:53.02.68.036.00051.920
133 Anbar abad, kerman 1401/01/02 -- 11:32:33.04.08.028.32057.560
134 Hojedk, kerman 1400/12/29 -- 15:50:35.04.88.030.80057.110
135 Kamyaran, Kordestan 1400/12/28 -- 22:17:03.04.18.034.69046.960
136 Doborji, Fars 1400/12/28 -- 15:55:27.04.816.028.19055.310
137 Kiasar, Mazandaran 1400/12/27 -- 19:47:08.04.08.036.01053.580
138 Kookherd, Hormozgan 1400/12/26 -- 03:04:42.04.011.026.93054.620
139 Kookherd, Hormozgan 1400/12/26 -- 02:57:28.04.118.026.93054.670
140 Kookherd, Hormozgan 1400/12/26 -- 02:45:44.06.010.026.89054.650
141 Alasht, Mazandaran 1400/12/19 -- 06:28:31.04.19.035.98052.890
142 Bandar abbas, Hormozgan 1400/12/18 -- 02:51:39.04.418.027.44056.200
143 Bandar maqam, Hormozgan 1400/12/17 -- 03:00:27.04.212.027.10053.270
144 Dashtak, Charmahal va Bakhtiari 1400/12/13 -- 21:25:37.04.310.032.12050.410
145 Bandar maqam, Hormozgan 1400/12/13 -- 14:16:13.04.210.027.05053.280
146 Kahnooj, kerman 1400/12/11 -- 06:36:59.04.615.028.13057.690
147 Mamooneih, Markazi 1400/12/10 -- 14:59:44.02.710.035.12050.620
148 Fin, Hormozgan 1400/12/05 -- 07:00:18.04.118.027.50056.110
149 Qalehqazi, Hormozgan 1400/12/03 -- 23:25:41.04.410.027.44056.370
150 Mehran, Ilam 1400/12/01 -- 16:15:30.04.012.032.99046.120
151 Bandar abbas, Hormozgan 1400/11/27 -- 05:39:02.04.018.027.45056.240
152 Nir, Ardebil 1400/11/20 -- 02:25:22.04.09.038.04047.990
153 Chamestan, Mazandaran 1400/11/19 -- 08:47:15.03.19.036.47052.060
154 Kazeroon, Fars 1400/11/13 -- 06:19:20.04.69.029.62051.650
155 Pishva, Tehran 1400/11/11 -- 05:52:54.03.018.035.24051.860
156 Basmenj, East Azarbaijan 1400/11/04 -- 06:18:03.04.314.038.02046.380
157 Roodehen, Tehran 1400/11/03 -- 21:34:33.03.612.035.79051.990
158 Tabriz, East Azarbaijan 1400/11/03 -- 08:00:51.04.415.038.02046.350
159 Riz, Bushehr 1400/11/01 -- 17:02:28.04.210.028.05052.070
160 Riz, Bushehr 1400/11/01 -- 16:19:42.04.114.028.07052.070
161 Aran va bidgol, isfahan 1400/10/30 -- 05:07:16.04.98.034.22051.710
162 Choram, Kohgiluye va Boyerahmad 1400/10/29 -- 09:35:37.04.413.030.62050.790
163 Jazireh khark, Bushehr 1400/10/26 -- 07:55:28.04.79.029.03050.170
164 Agarak, Armenia 1400/10/26 -- 06:55:06.04.56.039.14046.560
165 Jazireh khark, Bushehr 1400/10/26 -- 06:19:19.04.89.029.09050.180
166 Sirch, kerman 1400/10/25 -- 17:05:32.05.112.030.36057.460
167 Sero, West Azarbaijan 1400/10/25 -- 16:33:03.04.16.037.93044.720
168 Jazireh khark, Bushehr 1400/10/25 -- 15:55:18.04.28.029.03050.150
169 Kelardasht, Mazandaran 1400/10/24 -- 13:49:44.02.78.036.47051.000
170 Gwadar, Pakistan 1400/10/22 -- 00:51:53.04.510.025.30062.460
171 Camcamal, Iraq 1400/10/20 -- 21:59:48.04.510.035.62044.880
172 Faryab, kerman 1400/10/20 -- 21:16:46.04.016.028.35057.310
173 Noshahar, Mazandaran 1400/10/19 -- 11:59:05.03.513.036.60051.630
174 Noshahar, Mazandaran 1400/10/19 -- 04:12:21.03.27.036.63051.610
175 Al-Haritah, Iraq 1400/10/16 -- 22:10:51.04.017.030.61047.560
176 Sargaz, Hormozgan 1400/10/09 -- 04:45:31.04.122.027.97056.790
177 Qalehqazi, Hormozgan 1400/10/06 -- 11:01:56.05.017.027.59056.270
178 Rivash, Khorasan Razavi 1400/10/02 -- 19:17:51.03.99.035.71058.300
179 Qalehqazi, Hormozgan 1400/09/30 -- 20:06:12.04.618.027.55056.230
180 Faryab, kerman 1400/09/25 -- 22:48:47.04.010.028.13057.470
181 Ghale khajeh, Khuzestan 1400/09/24 -- 11:51:09.04.610.032.39049.750
182 Chelgard, Charmahal va Bakhtiari 1400/09/24 -- 00:53:03.04.68.032.38049.790
183 Fin, Hormozgan 1400/09/23 -- 19:04:53.04.017.027.59056.110
184 Khesht, Fars 1400/09/23 -- 12:42:56.04.110.029.75051.170
185 Kilan, Tehran 1400/09/22 -- 07:09:32.03.313.035.43052.240
186 Khanook, kerman 1400/09/21 -- 13:16:34.04.38.030.79056.750
187 Khanook, kerman 1400/09/20 -- 22:26:06.04.66.030.82056.770
188 Qalehqazi, Hormozgan 1400/09/19 -- 21:03:31.04.310.027.52056.290
189 Roodehen, Tehran 1400/09/17 -- 14:20:04.02.58.035.66051.910
190 Erciş, Turkey 1400/09/15 -- 01:16:41.04.610.039.19043.180
191 Bandar maqam, Hormozgan 1400/09/10 -- 01:50:51.04.010.026.98053.260
192 Zarin rood, Zanjan 1400/09/09 -- 18:36:00.04.510.035.76048.790
193 Zarin rood, Zanjan 1400/09/09 -- 18:34:51.04.110.035.78048.780
194 Çilov, Azerbaijan 1400/09/09 -- 12:51:23.04.010.040.31050.930
195 Fin, Hormozgan 1400/09/07 -- 20:44:44.04.015.027.59056.200
196 Sar pol zahab, Kermanshah 1400/09/07 -- 19:41:20.04.311.034.39045.700
197 Aryanshahr, South Khorasan 1400/09/07 -- 05:08:07.04.812.033.32058.860
198 Masjed-e hazrat-e aboulfazl, Sistan va Baluchestan 1400/09/03 -- 01:16:24.05.111.028.15059.360
199 Muxtədır, Azerbaijan 1400/08/29 -- 16:15:50.05.010.041.62049.440
200 Qalehqazi, Hormozgan 1400/08/28 -- 22:22:08.04.010.027.63056.290
201 Fin, Hormozgan 1400/08/27 -- 19:40:42.04.316.027.48056.100
202 Fin, Hormozgan 1400/08/25 -- 08:42:12.04.019.027.56056.100
203 Qalehqazi, Hormozgan 1400/08/24 -- 21:35:38.04.216.027.58056.260
204 Fin, Hormozgan 1400/08/24 -- 17:06:11.05.013.027.61056.170
205 Bandar abbas, Hormozgan 1400/08/24 -- 05:32:36.04.428.027.32056.140
206 Qalehqazi, Hormozgan 1400/08/23 -- 19:49:57.04.510.027.56056.240
207 Fin, Hormozgan 1400/08/23 -- 19:29:12.04.110.027.60056.170
208 Bandar abbas, Hormozgan 1400/08/23 -- 18:52:18.04.518.027.39056.120
209 Fin, Hormozgan 1400/08/23 -- 18:42:07.04.320.027.50056.070
210 Gheshm, Hormozgan 1400/08/23 -- 17:54:07.04.020.026.85056.210
211 Qalehqazi, Hormozgan 1400/08/23 -- 17:32:54.04.512.027.62056.390
212 Qalehqazi, Hormozgan 1400/08/23 -- 16:22:38.04.010.027.50056.290
213 Qalehqazi, Hormozgan 1400/08/23 -- 16:10:52.04.010.027.59056.250
214 Fin, Hormozgan 1400/08/23 -- 15:38:38.06.315.027.56056.130
215 Fin, Hormozgan 1400/08/23 -- 15:37:04.06.415.027.56056.130
216 Juyom, Fars 1400/08/23 -- 00:22:18.04.57.028.27054.060
217 Riz, Bushehr 1400/08/22 -- 13:49:48.04.120.028.04052.120
218 Ghale khajeh, Khuzestan 1400/08/21 -- 01:12:32.04.28.032.44049.440
219 Haji abad, South Khorasan 1400/08/19 -- 02:41:17.04.08.033.50059.990
220 Shahdad, kerman 1400/08/18 -- 23:01:52.04.26.030.53057.560
221 Garmsar, Semnan 1400/08/11 -- 11:28:29.02.713.034.80052.390
222 Roodehen, Tehran 1400/08/02 -- 06:06:17.02.613.035.71051.970
223 Pakdasht, Tehran 1400/07/29 -- 09:42:38.02.717.035.45051.650
224 Zehkalout, kerman 1400/07/29 -- 09:35:15.04.815.027.65058.500
225 Yazdan shahr, kerman 1400/07/24 -- 16:29:18.04.06.030.96056.480
226 Yazdan shahr, kerman 1400/07/24 -- 15:16:00.05.110.030.95056.510
227 Ghale khajeh, Khuzestan 1400/07/19 -- 01:22:05.04.27.032.31049.690
228 Roydar, Hormozgan 1400/07/18 -- 19:41:27.04.618.027.38055.370
229 Khusf, South Khorasan 1400/07/18 -- 00:07:38.04.68.032.25059.050
230 Ghale khajeh, Khuzestan 1400/07/17 -- 09:35:31.04.614.032.37049.760
231 Ghale khajeh, Khuzestan 1400/07/17 -- 02:46:25.05.07.032.33049.670
232 Ghale khajeh, Khuzestan 1400/07/15 -- 21:01:15.04.08.032.36049.720
233 Amol, Mazandaran 1400/07/14 -- 05:17:53.03.619.036.38052.330
234 Chelgard, Charmahal va Bakhtiari 1400/07/12 -- 06:09:28.05.710.032.40049.780
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه