شنبه 22 خرداد 1400
زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
جهت مشاهده اخبار ، گالری تصاویر یا ارسال گزارش مشاهدات زمین لرزه ها بر روی آیکون موقعیت در نقشه یا آیکون های مربوطه در جدول کلیک کنید

رديفمنطقه زمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي فاصله تا شهرها گزارش گالری اخبار
1 Shoghan, North Khorasan 1400/03/21 -- 19:01:09.04.310.037.26056.640
2 Eivanekei, Semnan 1400/03/20 -- 16:37:08.02.613.035.37052.120
3 Tabriz, East Azarbaijan 1400/03/18 -- 07:44:08.04.010.038.22046.200
4 Tabriz, East Azarbaijan 1400/03/18 -- 03:13:59.04.28.038.22046.200
5 Saleh abad, Ilam 1400/03/16 -- 09:24:22.05.210.033.45045.990
6 Ravar, kerman 1400/03/12 -- 11:13:37.04.610.031.29057.150
7 Parandak, Markazi 1400/03/11 -- 23:55:06.03.19.035.45050.870
8 Bandare genaveh, Bushehr 1400/03/09 -- 03:32:49.04.09.029.70050.560
9 Shoghan, North Khorasan 1400/03/09 -- 01:47:34.04.67.037.28056.710
10 Bandare genaveh, Bushehr 1400/03/08 -- 06:47:14.04.110.029.65050.340
11 Emamhasan, Bushehr 1400/03/08 -- 06:42:54.04.613.029.88050.610
12 Emamhasan, Bushehr 1400/03/08 -- 05:25:02.04.019.029.88050.570
13 Babamonir, Fars 1400/03/08 -- 01:05:54.05.010.030.00050.920
14 Parandak, Markazi 1400/03/05 -- 15:08:20.02.522.035.45050.860
15 Shoisheh, Kordestan 1400/03/01 -- 04:20:39.04.312.035.27046.540
16 Bandare genaveh, Bushehr 1400/02/31 -- 16:22:17.05.08.029.76050.590
17 Parandak, Markazi 1400/02/30 -- 02:55:40.02.97.035.46050.840
18 Parandak, Markazi 1400/02/30 -- 02:46:29.03.49.035.46050.860
19 Shoghan, North Khorasan 1400/02/27 -- 13:17:51.04.08.037.26056.630
20 Sankhast, North Khorasan 1400/02/27 -- 07:16:58.04.210.037.24056.630
21 Sankhast, North Khorasan 1400/02/27 -- 05:24:00.05.410.037.18056.690
22 Sankhast, North Khorasan 1400/02/27 -- 03:34:55.05.516.037.19056.730
23 Bandar kangan, Bushehr 1400/02/26 -- 22:02:50.04.520.027.83052.140
24 Bandare genaveh, Bushehr 1400/02/22 -- 20:56:16.04.410.029.74050.660
25 Bandare genaveh, Bushehr 1400/02/19 -- 02:16:40.03.88.029.78050.570
26 Shoisheh, Kordestan 1400/02/18 -- 00:18:42.04.46.035.24046.560
27 Bandare genaveh, Bushehr 1400/02/17 -- 17:14:49.04.115.029.73050.550
28 Arjmand, Tehran 1400/02/13 -- 17:16:55.02.610.035.69052.390
29 Sar pol zahab, Kermanshah 1400/02/06 -- 14:39:55.04.88.034.38045.800
30 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/31 -- 22:25:29.84.410.029.72450.647
31 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/31 -- 02:02:49.94.010.029.80850.715
32 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/30 -- 05:20:29.43.88.129.77250.587
33 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/30 -- 03:13:51.84.217.229.74650.610
34 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/30 -- 02:47:45.64.67.629.74350.645
35 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/30 -- 02:20:18.74.17.629.80050.571
36 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/29 -- 14:58:58.13.98.229.88450.641
37 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/29 -- 13:20:39.14.215.729.81450.604
38 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/29 -- 12:29:37.23.912.329.75550.669
39 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/29 -- 11:40:27.94.37.829.78550.604
40 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/29 -- 11:25:57.44.410.729.77250.662
41 Bandare genaveh, Bushehr 1400/01/29 -- 11:11:49.35.98.529.73350.668
42 Taleghan, Alborz 1400/01/26 -- 13:04:32.12.59.236.18550.810
43 Darb behesht, kerman 1400/01/22 -- 21:56:55.64.011.028.95457.083
44 Kilan, Tehran 1400/01/19 -- 00:03:55.43.011.035.54352.278
45 Shadmehr, Khorasan Razavi 1400/01/17 -- 21:52:16.04.710.035.17059.130
46 Shadmehr, Khorasan Razavi 1400/01/17 -- 21:52:15.34.66.135.16759.138
47 Panjwin, Iraq 1400/01/17 -- 19:42:24.45.49.035.64245.921
48 Gumdag, Turkmenistan 1400/01/16 -- 16:03:27.14.610.039.41954.748
49 Kelardasht, Mazandaran 1400/01/13 -- 21:03:33.92.68.036.43150.998
50 Pul, Mazandaran 1400/01/13 -- 01:18:45.93.215.936.39351.577
51 Parandak, Markazi 1400/01/11 -- 05:54:58.03.419.035.44050.840
52 Parandak, Markazi 1400/01/10 -- 14:20:04.02.810.035.46050.860
53 Parandak, Markazi 1400/01/10 -- 00:51:37.02.711.035.45050.810
54 Rooyan, Mazandaran 1400/01/08 -- 01:41:18.03.48.036.48051.890
55 Nahavand, Hamedan 1400/01/03 -- 16:36:48.04.419.034.08048.470
56 Baladeh, Mazandaran 1399/12/30 -- 11:06:33.03.310.036.11052.060
57 Varamin, Tehran 1399/12/30 -- 10:24:16.02.817.035.37051.590
58 Pul, Mazandaran 1399/12/29 -- 04:12:23.02.610.036.48051.690
59 Shoghan, North Khorasan 1399/12/28 -- 12:39:48.04.010.037.33056.980
60 Khanaqin, Iraq 1399/12/25 -- 03:21:15.04.07.034.32045.450
61 Yeke soud, North Khorasan 1399/12/24 -- 21:24:19.04.59.038.38056.920
62 Faryab, kerman 1399/12/24 -- 17:24:08.05.018.028.16057.020
63 Damavand, Tehran 1399/12/21 -- 18:23:15.02.710.035.74052.140
64 Khoy, West Azarbaijan 1399/12/21 -- 10:16:27.04.09.038.49045.080
65 Ferdows, South Khorasan 1399/12/21 -- 01:00:15.04.610.034.07058.130
66 Rooyan, Mazandaran 1399/12/18 -- 15:54:49.02.510.036.56051.930
67 Gazank, Mazandaran 1399/12/16 -- 13:58:34.02.616.035.96052.200
68 Faryab, kerman 1399/12/13 -- 07:05:26.04.028.028.26056.990
69 Hojedk, kerman 1399/12/11 -- 08:23:42.04.06.030.80057.210
70 Sarab, East Azarbaijan 1399/12/10 -- 09:47:15.04.47.037.75047.510
71 Pul, Mazandaran 1399/12/08 -- 05:19:47.02.910.036.41051.780
72 Pul, Mazandaran 1399/12/07 -- 23:22:38.02.711.036.38051.780
73 Sisakht, Kohgiluye va Boyerahmad 1399/12/06 -- 13:23:31.04.510.030.90051.410
74 Pul, Mazandaran 1399/12/05 -- 00:06:15.03.610.036.44051.800
75 Bandar khamir, Hormozgan 1399/11/30 -- 11:36:16.04.214.026.75055.350
76 Sisakht, Kohgiluye va Boyerahmad 1399/11/29 -- 23:05:34.05.610.030.89051.570
77 Mkhchyan, Armenia 1399/11/25 -- 15:59:23.04.913.040.03044.510
78 Ghasre shirin, Kermanshah 1399/11/24 -- 02:40:35.04.916.034.63045.290
79 Khazar, Turkmenistan 1399/11/21 -- 05:09:05.04.310.039.42054.250
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه