یک شنبه 22 فروردین 1400
زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
جهت مشاهده اخبار ، گالری تصاویر یا ارسال گزارش مشاهدات زمین لرزه ها بر روی آیکون موقعیت در نقشه یا آیکون های مربوطه در جدول کلیک کنید

رديفمنطقه زمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي فاصله تا شهرها گزارش گالری اخبار
1 Kilan, Tehran 1400/01/19 -- 00:03:55.03.111.035.55052.270
2 Shadmehr, Khorasan Razavi 1400/01/17 -- 21:52:16.04.710.035.17059.130
3 Panjwin, Iraq 1400/01/17 -- 19:42:23.05.310.035.69046.020
4 Balkanabat, Turkmenistan 1400/01/16 -- 16:03:25.04.610.039.57054.730
5 Kelardasht, Mazandaran 1400/01/13 -- 21:03:33.02.68.036.43051.000
6 Pul, Mazandaran 1400/01/13 -- 01:18:45.03.216.036.39051.580
7 Parandak, Markazi 1400/01/11 -- 05:54:58.03.419.035.44050.840
8 Parandak, Markazi 1400/01/10 -- 14:20:04.02.810.035.46050.860
9 Parandak, Markazi 1400/01/10 -- 00:51:37.02.711.035.45050.810
10 Rooyan, Mazandaran 1400/01/08 -- 01:41:18.03.48.036.48051.890
11 Nahavand, Hamedan 1400/01/03 -- 16:36:48.04.419.034.08048.470
12 Baladeh, Mazandaran 1399/12/30 -- 11:06:33.03.310.036.11052.060
13 Varamin, Tehran 1399/12/30 -- 10:24:16.02.817.035.37051.590
14 Pul, Mazandaran 1399/12/29 -- 04:12:23.02.610.036.48051.690
15 Shoghan, North Khorasan 1399/12/28 -- 12:39:48.04.010.037.33056.980
16 Khanaqin, Iraq 1399/12/25 -- 03:21:15.04.07.034.32045.450
17 Yeke soud, North Khorasan 1399/12/24 -- 21:24:19.04.59.038.38056.920
18 Faryab, kerman 1399/12/24 -- 17:24:08.05.018.028.16057.020
19 Damavand, Tehran 1399/12/21 -- 18:23:15.02.710.035.74052.140
20 Khoy, West Azarbaijan 1399/12/21 -- 10:16:27.04.09.038.49045.080
21 Ferdows, South Khorasan 1399/12/21 -- 01:00:15.04.610.034.07058.130
22 Rooyan, Mazandaran 1399/12/18 -- 15:54:49.02.510.036.56051.930
23 Gazank, Mazandaran 1399/12/16 -- 13:58:34.02.616.035.96052.200
24 Faryab, kerman 1399/12/13 -- 07:05:26.04.028.028.26056.990
25 Hojedk, kerman 1399/12/11 -- 08:23:42.04.06.030.80057.210
26 Sarab, East Azarbaijan 1399/12/10 -- 09:47:15.04.47.037.75047.510
27 Pul, Mazandaran 1399/12/08 -- 05:19:47.02.910.036.41051.780
28 Pul, Mazandaran 1399/12/07 -- 23:22:38.02.711.036.38051.780
29 Sisakht, Kohgiluye va Boyerahmad 1399/12/06 -- 13:23:31.04.510.030.90051.410
30 Pul, Mazandaran 1399/12/05 -- 00:06:15.03.610.036.44051.800
31 Bandar khamir, Hormozgan 1399/11/30 -- 11:36:16.04.214.026.75055.350
32 Sisakht, Kohgiluye va Boyerahmad 1399/11/29 -- 23:05:34.05.610.030.89051.570
33 Mkhchyan, Armenia 1399/11/25 -- 15:59:23.04.913.040.03044.510
34 Ghasre shirin, Kermanshah 1399/11/24 -- 02:40:35.04.916.034.63045.290
35 Khazar, Turkmenistan 1399/11/21 -- 05:09:05.04.310.039.42054.250
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه