شنبه 05 مهر 1399

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور از 2006 به بعد


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافياييUSGS EMSC اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Maraveh tappeh, Golestan9/26/2020 7:17:14 AM1399/07/05 -- 10:47:14.03.06.038.07056.070 Details
2 Balkanabat, Turkmenistan9/26/2020 7:00:14 AM1399/07/05 -- 10:30:14.04.610.039.77054.430 Details
3 Maraveh tappeh, Golestan9/26/2020 6:48:42 AM1399/07/05 -- 10:18:42.02.57.037.93056.150 Details
4 Maraveh tappeh, Golestan9/26/2020 6:44:53 AM1399/07/05 -- 10:14:53.02.510.038.00056.090 Details
5 Gandoman, Charmahal va Bakhtiari9/26/2020 6:36:26 AM1399/07/05 -- 10:06:26.02.66.031.81051.170 Details
6 Maraveh tappeh, Golestan9/26/2020 6:35:14 AM1399/07/05 -- 10:05:14.03.310.038.03056.030 Details
7 Maraveh tappeh, Golestan9/26/2020 6:14:00 AM1399/07/05 -- 09:44:00.02.88.038.06056.010 Details
8 Maraveh tappeh, Golestan9/26/2020 6:03:04 AM1399/07/05 -- 09:33:04.02.98.038.01056.100 Details
9 Maraveh tappeh, Golestan9/26/2020 5:46:52 AM1399/07/05 -- 09:16:52.05.210.038.09055.980 Details
10 Khoy, West Azarbaijan9/26/2020 3:49:18 AM1399/07/05 -- 07:19:18.02.56.038.42045.130 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   4572


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه