پنج شنبه 14 اسفند 1399

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور از 2006 به بعد


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافياييUSGS EMSC اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Kifri, Iraq3/4/2021 12:29:42 PM1399/12/14 -- 15:59:42.02.510.034.76045.310 Details
2 Likak, Kohgiluye va Boyerahmad3/4/2021 8:11:27 AM1399/12/14 -- 11:41:27.03.010.030.98050.070 Details
3 Nodej, kerman3/4/2021 3:47:55 AM1399/12/14 -- 07:17:55.03.411.027.58057.430 Details
4 Torud, Semnan3/4/2021 3:10:47 AM1399/12/14 -- 06:40:47.03.410.035.56054.920 Details
5 Shanderman, Gilan3/3/2021 10:34:23 PM1399/12/14 -- 02:04:23.02.58.037.40048.940 Details
6 Bazargan, West Azarbaijan3/3/2021 9:15:23 PM1399/12/14 -- 00:45:23.03.07.039.42044.270 Details
7 Shonbeh, Bushehr3/3/2021 12:10:04 PM1399/12/13 -- 15:40:04.03.210.028.54051.950 Details
8 Taybad, Khorasan Razavi3/3/2021 9:32:06 AM1399/12/13 -- 13:02:06.02.513.034.47060.730 Details
9 Ravar, kerman3/3/2021 6:15:16 AM1399/12/13 -- 09:45:16.02.59.031.50056.810 Details
10 Khoor, isfahan3/3/2021 4:19:42 AM1399/12/13 -- 07:49:42.02.610.033.39054.960 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   4684


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه