یک شنبه 24 آذر 1398

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور از 2006 به بعد


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافياييUSGS اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Faryab, kerman12/14/2019 6:23:25 PM1398/09/23 -- 21:53:25.03.113.028.35057.220 Details
2 Ghale ganj, kerman12/14/2019 5:35:23 PM1398/09/23 -- 21:05:23.02.712.027.59057.930 Details
3 Firooz abad, Fars12/14/2019 1:01:24 PM1398/09/23 -- 16:31:24.02.610.028.63052.520 Details
4 Anbar aloom, Golestan12/14/2019 10:25:41 AM1398/09/23 -- 13:55:41.03.325.037.33054.310 Details
5 Zar abad, West Azarbaijan12/14/2019 1:25:13 AM1398/09/23 -- 04:55:13.02.710.038.74044.740 Details
6 Jebalbarez, kerman12/13/2019 10:26:27 PM1398/09/23 -- 01:56:27.02.911.028.98057.710 Details
7 Zonouz, East Azarbaijan12/13/2019 9:41:40 PM1398/09/23 -- 01:11:40.02.810.038.64045.750 Details
8 Saghand, Yazd12/13/2019 6:30:14 PM1398/09/22 -- 22:00:14.02.610.032.09055.390 Details
9 Türkmenbaşi, Turkmenistan12/13/2019 4:11:51 PM1398/09/22 -- 19:41:51.03.410.039.50051.810 Details
10 Camcamal, Iraq12/13/2019 2:13:27 PM1398/09/22 -- 17:43:27.02.78.035.42044.910 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   4291


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه