دو شنبه 06 تیر 1401

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور از 2006 به بعد


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافياييUSGS EMSC اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Sorkheh, Semnan6/26/2022 11:50:17 PM1401/04/06 -- 04:20:17.03.510.035.38053.270 Details
2 Ravar, kerman6/26/2022 11:30:24 PM1401/04/06 -- 04:00:24.03.210.031.54057.300 Details
3 Ravar, kerman6/26/2022 10:49:01 PM1401/04/06 -- 03:19:01.03.110.031.53057.290 Details
4 Ravar, kerman6/26/2022 9:18:14 PM1401/04/06 -- 01:48:14.02.610.031.53057.290 Details
5 Ravar, kerman6/26/2022 6:16:10 PM1401/04/05 -- 22:46:10.03.114.031.52057.270 Details
6 Ravar, kerman6/26/2022 6:14:38 PM1401/04/05 -- 22:44:38.03.512.031.54057.270 Details
7 Ravar, kerman6/26/2022 5:47:01 PM1401/04/05 -- 22:17:01.02.512.031.52057.320 Details
8 Khomam, Gilan6/26/2022 4:48:57 PM1401/04/05 -- 21:18:57.02.68.037.52049.710 Details
9 Ravar, kerman6/26/2022 4:12:20 PM1401/04/05 -- 20:42:20.02.910.031.53057.350 Details
10 Ravar, kerman6/26/2022 4:11:28 PM1401/04/05 -- 20:41:28.02.78.031.52057.330 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5071


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه