پنج شنبه 14 فروردین 1399

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور از 2006 به بعد


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافياييUSGS اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Guriyeh, Khuzestan4/2/2020 9:00:19 AM1399/01/14 -- 13:30:19.02.713.031.68048.600 Details
2 Baladeh, Fars4/2/2020 3:25:58 AM1399/01/14 -- 07:55:58.02.719.029.35052.090 Details
3 Faryab, kerman4/2/2020 12:38:13 AM1399/01/14 -- 05:08:13.02.910.028.47057.100 Details
4 Titkanlu, North Khorasan4/1/2020 9:02:20 PM1399/01/14 -- 01:32:20.02.78.037.18058.360 Details
5 Saland, Khuzestan4/1/2020 7:49:02 PM1399/01/14 -- 00:19:02.03.622.032.79049.100 Details
6 Türkmenbaşi, Turkmenistan4/1/2020 10:20:09 AM1399/01/13 -- 14:50:09.03.410.040.56051.930 Details
7 Khoor, isfahan3/31/2020 7:48:59 PM1399/01/13 -- 00:18:59.02.58.033.63055.440 Details
8 Nir, Ardebil3/31/2020 12:58:32 PM1399/01/12 -- 17:28:32.02.812.038.04047.970 Details
9 Nir, Ardebil3/31/2020 12:52:55 PM1399/01/12 -- 17:22:55.03.012.038.04048.000 Details
10 Sangan, Khorasan Razavi3/31/2020 12:43:53 PM1399/01/12 -- 17:13:53.02.810.034.00060.320 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   4415


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه