جمعه 14 بهمن 1401

جستجوی همه زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور ( دستگاهی نوین )
Ending
Starting
Region
Date (yyyy/mm/dd/hh)
Latitude (deg)
Longitude (deg)
Depth (km)
Magnitude (>=2.5)

رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگا (MN)عمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Gomish tapeh, Golestan2023-02-03 06:13:44.0001401/11/14 -- 09:43:44.02.910.037.08054.010 Details
2 Bandar abbas, Hormozgan2023-02-02 23:08:43.0001401/11/14 -- 02:38:43.03.07.027.33056.160 Details
3 Ravar, kerman2023-02-02 12:12:32.0001401/11/13 -- 15:42:32.02.97.031.57057.270 Details
4 Khoy, West Azarbaijan2023-02-02 09:36:49.0001401/11/13 -- 13:06:49.03.19.038.53044.820 Details
5 Khoy, West Azarbaijan2023-02-02 06:01:55.0001401/11/13 -- 09:31:55.03.18.038.51044.870 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   10488


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه