شنبه 22 خرداد 1400

جستجوی همه زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور ( دستگاهی نوین )
Ending
Starting
Region
Date (yyyy/mm/dd/hh)
Latitude (deg)
Longitude (deg)
Depth (km)
Magnitude (>=2.5)

رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگا (MN)عمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Borazjan, Bushehr2021-06-12 02:16:09.0001400/03/22 -- 06:46:09.03.88.029.33051.330 Details
2 Hojedk, kerman2021-06-11 16:12:02.0001400/03/21 -- 20:42:02.02.810.030.83057.390 Details
3 Qalehqazi, Hormozgan2021-06-11 15:57:29.0001400/03/21 -- 20:27:29.02.810.027.61056.470 Details
4 Shoghan, North Khorasan2021-06-11 14:31:09.0001400/03/21 -- 19:01:09.04.310.037.26056.640 Details
5 Soomar, Kermanshah2021-06-11 07:51:10.0001400/03/21 -- 12:21:10.02.718.033.80045.620 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   9567


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه