دو شنبه 04 مهر 1401

جستجوی همه زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور ( دستگاهی نوین )
Ending
Starting
Region
Date (yyyy/mm/dd/hh)
Latitude (deg)
Longitude (deg)
Depth (km)
Magnitude (>=2.5)

رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگا (MN)عمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Anbaran, Ardebil2022-09-26 10:03:21.0001401/07/04 -- 13:33:21.02.510.038.62048.510 Details
2 Kazeroon, Fars2022-09-26 05:50:43.0001401/07/04 -- 09:20:43.02.68.029.55051.910 Details
3 Takht, Hormozgan2022-09-26 00:18:35.0001401/07/04 -- 03:48:35.03.620.027.59056.560 Details
4 Takht, Hormozgan2022-09-25 23:04:26.0001401/07/04 -- 02:34:26.04.420.027.63056.550 Details
5 Likak, Kohgiluye va Boyerahmad2022-09-25 22:40:05.0001401/07/04 -- 02:10:05.03.110.031.06050.170 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   10292


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه