دو شنبه 04 مهر 1401

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در EMSC


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC EMSC
1 SOUTHERN IRAN9/26/2022 12:18:35 AM03:48:35.8 -- 1401/07/043.62027.59000056.560000
2 SOUTHERN IRAN9/25/2022 11:04:25 PM02:34:25.8 -- 1401/07/034.31027.56000056.660000
3 SOUTHERN IRAN9/25/2022 3:25:15 PM18:55:15.9 -- 1401/07/035.11027.78000056.580000
4 EASTERN IRAN9/25/2022 6:10:18 AM09:40:18.3 -- 1401/07/034.3931.56000057.340000
5 TURKEY-IRAQ BORDER REGION9/23/2022 6:23:22 PM21:53:22.9 -- 1401/07/012.5537.92000043.120000

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   6452


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه