شنبه 14 تیر 1399

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در EMSC


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC EMSC
1 EASTERN TURKEY7/4/2020 2:58:36 AM07:28:36.1 -- 1399/04/143.11038.04000043.030000
2 NORTHERN IRAN7/3/2020 8:13:03 PM00:43:03.1 -- 1399/04/133.7236.40000052.200000
3 IRAN-IRAQ BORDER REGION7/3/2020 7:44:31 PM00:14:31.1 -- 1399/04/134235.10000045.490000
4 IRAN-IRAQ BORDER REGION7/3/2020 6:34:20 PM23:04:20.6 -- 1399/04/133.51035.08000045.300000
5 SOUTHERN IRAN7/3/2020 3:46:43 AM08:16:43.6 -- 1399/04/1341527.66000053.440000

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   6040


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه