شنبه 22 خرداد 1400

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در EMSC


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC EMSC
1 SOUTHERN IRAN6/12/2021 2:16:09 AM06:46:09.5 -- 1400/03/223.8829.33000051.330000
2 NORTHEASTERN IRAN6/11/2021 2:31:11 PM19:01:11.9 -- 1400/03/214.61037.39000056.690000
3 AZERBAIJAN6/10/2021 10:39:11 PM03:09:11.5 -- 1400/03/2031238.73000048.620000
4 SOUTHERN IRAN6/9/2021 12:20:32 PM16:50:32.0 -- 1400/03/193.6529.83000052.190000
5 IRAQ6/9/2021 5:23:58 AM09:53:58.3 -- 1400/03/192.9836.76000043.950000

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   6194


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه