دو شنبه 15 خرداد 1402

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در EMSC


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC EMSC
1 TURKEY-IRAN BORDER REGION6/4/2023 7:23:17 PM22:53:17.1 -- 1402/03/142.1738.72000044.370000
2 WESTERN IRAN6/4/2023 4:51:12 AM08:21:12.8 -- 1402/03/144.51034.08000046.600000
3 AZERBAIJAN6/3/2023 6:56:47 PM22:26:47.9 -- 1402/03/133840.36000048.730000
4 TURKEY-IRAN BORDER REGION6/3/2023 6:03:34 PM21:33:34.2 -- 1402/03/132.5538.99000044.450000
5 NORTHEASTERN IRAN6/3/2023 9:23:58 AM12:53:58.0 -- 1402/03/134.41037.60000056.700000

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   6556


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه