شنبه 01 آبان 1400

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در EMSC


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC EMSC
1 EASTERN TURKEY10/21/2021 9:51:22 PM01:21:22.2 -- 1400/07/292.6738.66000043.200000
2 SOUTHEASTERN IRAN10/21/2021 6:05:11 AM09:35:11.7 -- 1400/07/294.91027.79000058.480000
3 CENTRAL IRAN10/20/2021 10:16:35 PM01:46:35.8 -- 1400/07/283.5830.91000056.550000
4 EASTERN TURKEY10/20/2021 3:05:46 PM18:35:46.5 -- 1400/07/284.4538.68000043.210000
5 EASTERN TURKEY10/20/2021 2:59:06 PM18:29:06.0 -- 1400/07/283.7738.68000043.130000

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   6249


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه