پنج شنبه 14 آذر 1398

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در EMSC


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC EMSC
1 SOUTHERN IRAN12/4/2019 9:37:05 PM01:07:05.0 -- 1398/09/134.51028.23000051.650000
2 SOUTHERN IRAN12/4/2019 6:47:11 PM22:17:11.5 -- 1398/09/134.21827.57000057.530000
3 NORTHERN IRAN12/4/2019 6:06:47 PM21:36:47.2 -- 1398/09/133.91035.03000053.330000
4 TURKMENISTAN12/3/2019 5:43:22 PM21:13:22.0 -- 1398/09/124.42439.27000054.730000
5 TURKMENISTAN12/3/2019 5:47:51 PM21:17:51.6 -- 1398/09/124.61039.07000054.630000

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5861


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه