پنج شنبه 03 بهمن 1398

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در EMSC


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC EMSC
1 SOUTHERN IRAN1/22/2020 7:23:13 PM22:53:13.5 -- 1398/11/025.21028.03000056.800000
2 EASTERN TURKEY1/21/2020 10:00:45 PM01:30:45.0 -- 1398/11/012.9538.70000043.140000
3 AZERBAIJAN1/20/2020 4:53:04 PM20:23:04.8 -- 1398/10/303.43041.00000049.060000
4 SOUTHERN IRAN1/20/2020 2:49:36 PM18:19:36.4 -- 1398/10/304.41027.52000056.340000
5 PERSIAN GULF1/20/2020 7:09:05 AM10:39:05.2 -- 1398/10/303.61129.23000049.870000

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5877


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه