یک شنبه 22 فروردین 1400

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در EMSC


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC EMSC
1 IRAN-IRAQ BORDER REGION4/11/2021 7:16:49 AM11:46:49.2 -- 1400/01/223.71235.68000046.010000
2 EASTERN TURKEY4/11/2021 4:17:37 AM08:47:37.9 -- 1400/01/222.3739.73000043.670000
3 IRAN-IRAQ BORDER REGION4/11/2021 2:22:41 AM06:52:41.3 -- 1400/01/223.71035.70000045.930000
4 IRAN-IRAQ BORDER REGION4/11/2021 1:46:33 AM06:16:33.0 -- 1400/01/223.81035.79000046.150000
5 IRAN-IRAQ BORDER REGION4/11/2021 1:30:22 AM06:00:22.9 -- 1400/01/223.61035.52000045.780000

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   6158


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه