پنج شنبه 14 فروردین 1399

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در EMSC


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC EMSC
1 TURKEY-IRAN BORDER REGION4/2/2020 8:04:38 AM12:34:38.3 -- 1399/01/142.31138.49000044.250000
2 TURKEY-IRAN BORDER REGION4/2/2020 5:11:33 AM09:41:33.0 -- 1399/01/142.71038.36000044.500000
3 WESTERN IRAN4/1/2020 7:49:02 PM00:19:02.5 -- 1399/01/133.62232.79000049.100000
4 CASPIAN SEA, OFFSHR TURKMENISTAN4/1/2020 10:20:13 AM14:50:13.0 -- 1399/01/133.12840.58000051.790000
5 NORTHEASTERN IRAN3/30/2020 7:04:20 PM23:34:20.6 -- 1399/01/113.71037.32000057.630000

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5979


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه