جمعه 14 بهمن 1401

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در EMSC


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC EMSC
1 TURKEY-IRAN BORDER REGION2/2/2023 6:02:00 AM09:32:00.0 -- 1401/11/133.11038.44000044.910000
2 TURKEY-IRAN BORDER REGION2/2/2023 9:36:57 AM13:06:57.1 -- 1401/11/1331138.85000044.420000
3 TURKEY-IRAN BORDER REGION2/1/2023 5:45:57 PM21:15:57.6 -- 1401/11/122.8238.62000044.840000
4 TURKEY-IRAN BORDER REGION2/1/2023 9:32:04 AM13:02:04.8 -- 1401/11/122.6538.51000044.810000
5 NORTHWESTERN IRAN2/1/2023 7:56:20 AM11:26:20.6 -- 1401/11/123.6238.48000045.330000

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   6514


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه