پنج شنبه 10 مهر 1399

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در EMSC


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC EMSC
1 CENTRAL IRAN9/29/2020 9:04:59 PM00:34:59.1 -- 1399/07/083.81031.27000056.570000
2 CENTRAL IRAN9/29/2020 8:56:23 PM00:26:23.7 -- 1399/07/084.1831.28000056.560000
3 CENTRAL IRAN9/29/2020 4:08:03 AM07:38:03.9 -- 1399/07/084.71031.50000051.200000
4 SOUTHERN IRAN9/29/2020 2:03:54 AM05:33:54.7 -- 1399/07/084.31030.65000050.660000
5 IRAN-IRAQ BORDER REGION9/28/2020 6:45:58 PM22:15:58.5 -- 1399/07/073.8834.55000045.470000

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   6079


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه