پنج شنبه 14 آذر 1398

جستجوی زمین ‌لرزه‌های تاثیر گذار
Ending
Starting
Region
Date (yyyy/mm/dd/hh)
Latitude (deg)
Longitude (deg)
Depth (km)
Magnitude (>=2.5)

رديفمنطقه زمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محليبزرگا (MN)عمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Abdan, Bushehr 12/4/2019 9:37:03 PM1398/09/14 -- 01:07:03.04.312.028.14051.630 Details
2 Nodej, kerman 12/4/2019 6:47:11 PM1398/09/13 -- 22:17:11.04.218.027.57057.530 Details
3 Bushkan, Bushehr 12/3/2019 2:43:08 PM1398/09/12 -- 18:13:08.03.918.028.79051.570 Details
4 Izeh, Khuzestan 11/29/2019 7:03:21 PM1398/09/08 -- 22:33:21.04.412.032.06049.840 Details
5 Izeh, Khuzestan 11/29/2019 5:20:14 PM1398/09/08 -- 20:50:14.04.913.032.01049.830 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   28


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه