جمعه 14 بهمن 1401

جستجوی زمین ‌لرزه‌های تاثیر گذار
Ending
Starting
Region
Date (yyyy/mm/dd/hh)
Latitude (deg)
Longitude (deg)
Depth (km)
Magnitude (>=2.5)

رديفمنطقه زمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محليبزرگا (MN)عمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Gazank, Mazandaran 1/30/2023 12:51:50 PM1401/11/10 -- 16:21:50.02.75.035.97051.970 Details
2 Khoy, West Azarbaijan 1/29/2023 4:38:45 PM1401/11/09 -- 20:08:45.04.05.038.54044.840 Details
3 Khoy, West Azarbaijan 1/29/2023 3:13:22 PM1401/11/09 -- 18:43:22.04.512.038.56044.800 Details
4 Khoy, West Azarbaijan 1/29/2023 2:41:11 PM1401/11/09 -- 18:11:11.04.58.038.55044.820 Details
5 Khoy, West Azarbaijan 1/28/2023 8:09:57 PM1401/11/08 -- 23:39:57.04.26.038.56044.830 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   170


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه