شنبه 14 تیر 1399

جستجوی زمین ‌لرزه‌های تاثیر گذار
Ending
Starting
Region
Date (yyyy/mm/dd/hh)
Latitude (deg)
Longitude (deg)
Depth (km)
Magnitude (>=2.5)

رديفمنطقه زمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محليبزرگا (MN)عمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Chamestan, Mazandaran 7/3/2020 8:13:02 PM1399/04/14 -- 00:43:02.03.78.036.44052.180 Details
2 Saqlawah, Iraq 7/3/2020 7:44:30 PM1399/04/14 -- 00:14:30.04.010.035.13045.450 Details
3 Mahmeleh, Fars 7/2/2020 12:29:18 AM1399/04/12 -- 04:59:18.04.18.027.76052.990 Details
4 Shoghan, North Khorasan 7/1/2020 4:26:12 AM1399/04/11 -- 08:56:12.04.06.037.33056.940 Details
5 Anbar aloom, Golestan 6/28/2020 1:49:00 PM1399/04/08 -- 18:19:00.04.316.037.27054.510 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   59


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه