شنبه 01 آبان 1400

جستجوی زمین ‌لرزه‌های تاثیر گذار
Ending
Starting
Region
Date (yyyy/mm/dd/hh)
Latitude (deg)
Longitude (deg)
Depth (km)
Magnitude (>=2.5)

رديفمنطقه زمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محليبزرگا (MN)عمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Pakdasht, Tehran 10/21/2021 6:12:38 AM1400/07/29 -- 09:42:38.02.716.035.44051.670 Details
2 Zehkalout, kerman 10/21/2021 6:05:14 AM1400/07/29 -- 09:35:14.04.710.027.64058.490 Details
3 Yazdan shahr, kerman 10/16/2021 12:59:18 PM1400/07/24 -- 16:29:18.04.06.030.96056.480 Details
4 Yazdan shahr, kerman 10/16/2021 11:46:00 AM1400/07/24 -- 15:16:00.05.110.030.95056.510 Details
5 Ghale khajeh, Khuzestan 10/10/2021 9:52:05 PM1400/07/19 -- 01:22:05.04.27.032.31049.690 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   112


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه