پنج شنبه 03 بهمن 1398

جستجوی زمین ‌لرزه‌های تاثیر گذار
Ending
Starting
Region
Date (yyyy/mm/dd/hh)
Latitude (deg)
Longitude (deg)
Depth (km)
Magnitude (>=2.5)

رديفمنطقه زمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محليبزرگا (MN)عمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Sargaz, Hormozgan 1/22/2020 7:23:15 PM1398/11/02 -- 22:53:15.05.221.028.09056.870 Details
2 Qalehqazi, Hormozgan 1/20/2020 2:49:37 PM1398/10/30 -- 18:19:37.04.318.027.67056.430 Details
3 Jazireh khark, Bushehr 1/20/2020 2:50:41 AM1398/10/30 -- 06:20:41.04.117.029.09049.740 Details
4 Sangan, Khorasan Razavi 1/17/2020 3:53:50 AM1398/10/27 -- 07:23:50.04.48.034.03060.340 Details
5 Ahram, Bushehr 1/12/2020 3:01:46 AM1398/10/22 -- 06:31:46.03.98.028.89051.320 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   33


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه