شنبه 05 مهر 1399

جستجوی زمین ‌لرزه‌های تاثیر گذار
Ending
Starting
Region
Date (yyyy/mm/dd/hh)
Latitude (deg)
Longitude (deg)
Depth (km)
Magnitude (>=2.5)

رديفمنطقه زمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محليبزرگا (MN)عمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Balkanabat, Turkmenistan 9/26/2020 7:00:14 AM1399/07/05 -- 10:30:14.04.610.039.77054.430 Details
2 Maraveh tappeh, Golestan 9/26/2020 5:46:52 AM1399/07/05 -- 09:16:52.05.210.038.09055.980 Details
3 Konar takhteh, Fars 9/24/2020 1:15:16 PM1399/07/03 -- 16:45:16.04.39.029.55051.410 Details
4 Roydar, Hormozgan 9/22/2020 7:43:32 PM1399/07/01 -- 23:13:32.04.213.027.32055.510 Details
5 Nehbandan, South Khorasan 9/17/2020 11:21:36 AM1399/06/27 -- 14:51:36.04.010.031.50060.080 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   68


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه