دو شنبه 06 تیر 1401

جستجوی زمین ‌لرزه‌های تاثیر گذار
Ending
Starting
Region
Date (yyyy/mm/dd/hh)
Latitude (deg)
Longitude (deg)
Depth (km)
Magnitude (>=2.5)

رديفمنطقه زمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محليبزرگا (MN)عمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Ravar, kerman 6/26/2022 3:38:59 PM1401/04/05 -- 20:08:59.04.38.031.56057.330 Details
2 Ravar, kerman 6/26/2022 1:07:15 PM1401/04/05 -- 17:37:15.05.410.031.54057.340 Details
3 Roshtkhar, Khorasan Razavi 6/25/2022 6:40:52 PM1401/04/04 -- 23:10:52.04.28.035.08059.600 Details
4 Bandar chark, Hormozgan 6/25/2022 3:37:12 AM1401/04/04 -- 08:07:12.05.622.026.52054.230 Details
5 Parsian, Hormozgan 6/22/2022 7:59:11 PM1401/04/02 -- 00:29:11.04.210.027.13053.190 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   144


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه