پنج شنبه 14 فروردین 1399

گزارشهای ارسالی کاربران از زمین لرزه ها


رديفمنطقهزمان وقوع به وقت محلیبزرگاعمقنام کاربرآیا این زمین لرزه را احساس کردید ؟شدت تکانهای زمین لرزه
1 Qotor, West Azarbaijan1398/12/04 -- 20:30:26.05.912.0کاربر 1بلهشدید
2 Sareyn, Ardebil1398/11/27 -- 02:15:41.04.46.0کاربر 2بلهمتوسط
3 Ahmadsargorab, Gilan1398/11/23 -- 15:23:46.04.518.0کاربر 3بلهشدید
4 Tark, East Azarbaijan1398/08/17 -- 03:17:05.35.98.0کاربر 4خيرتکانی احساس نشد
5 Jazireh aboo mosa, Hormozgan1398/08/09 -- 20:13:57.04.910.0کاربر 5بلهتکانی احساس نشد

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   3


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه