جمعه 14 بهمن 1401

گزارشهای ارسالی کاربران از زمین لرزه ها


رديفمنطقهزمان وقوع به وقت محلیبزرگاعمقنام کاربرآیا این زمین لرزه را احساس کردید ؟شدت تکانهای زمین لرزه
1 Ahel, Fars1401/05/29 -- 17:57:15.04.08.0کاربر 1بلهتکانی احساس نشد
2 Bandar chark, Hormozgan1401/03/25 -- 09:36:04.05.28.0کاربر 2بلهشدید
3 Mazdavand, Khorasan Razavi1401/03/24 -- 15:33:00.04.110.0کاربر 3بلهخفیف
4 Nir, Ardebil1400/11/20 -- 02:25:22.04.09.0کاربر 4بلهمتوسط
5 Bomehen, Tehran1400/05/24 -- 16:11:49.03.98.0کاربر 5بلهخفیف

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   6


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه