پنج شنبه 03 بهمن 1398

گزارشهای ارسالی کاربران از زمین لرزه ها


رديفمنطقهزمان وقوع به وقت محلیبزرگاعمقنام کاربرآیا این زمین لرزه را احساس کردید ؟شدت تکانهای زمین لرزه
1 Tark, East Azarbaijan1398/08/17 -- 02:17:05.35.98.0کاربر 1خيرتکانی احساس نشد
2 Jazireh aboo mosa, Hormozgan1398/08/09 -- 19:13:57.04.910.0کاربر 2بلهتکانی احساس نشد
3 Firoozkooh, Tehran1398/08/05 -- 03:31:35.02.58.0کاربر 3خيرتکانی احساس نشد
4 Jahrom, Fars1398/07/11 -- 21:57:23.04.210.0کاربر 4بلهمتوسط
5 Golbaf, kerman1398/06/28 -- 10:54:12.04.110.0کاربر 5بلهشدید

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   3


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه