دو شنبه 06 تیر 1401

گزارشهای ارسالی کاربران از زمین لرزه ها


رديفمنطقهزمان وقوع به وقت محلیبزرگاعمقنام کاربرآیا این زمین لرزه را احساس کردید ؟شدت تکانهای زمین لرزه
1 Bomehen, Tehran1400/05/24 -- 17:11:49.03.98.0کاربر 1بلهخفیف
2 Sisakht, Kohgiluye va Boyerahmad1399/11/29 -- 23:05:34.05.610.0کاربر 2خيرتکانی احساس نشد
3 Tark, East Azarbaijan1399/10/28 -- 07:08:07.04.311.0کاربر 3بلهمتوسط
4 Damavand, Tehran1399/03/07 -- 13:41:37.04.012.0کاربر 4بلهخفیف
5 Dogonbadan, Kohgiluye va Boyerahmad1399/03/04 -- 13:41:27.05.210.0کاربر 5خيرتکانی احساس نشد

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه