پنج شنبه 14 فروردین 1399

زمین ‌لرزه‌های تاثیر گذار

رديفمنطقه زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Bäherden, Turkmenistan 1399/01/09 -- 23:17:48.04.014.038.73057.150 Details
2 Guriyeh, Khuzestan 1399/01/08 -- 15:13:44.04.310.031.92048.730 Details
3 Faryab, kerman 1399/01/08 -- 11:10:43.05.414.028.30057.300 Details
4 Khoy, West Azarbaijan 1399/01/07 -- 10:09:18.04.410.038.54044.740 Details
5 Guriyeh, Khuzestan 1399/01/03 -- 22:01:21.04.010.031.96048.760 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   43


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه