سه شنبه 14 آذر 1402

زمین ‌لرزه‌های تاثیر گذار

رديفمنطقه زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Asara, Alborz 1402/09/10 -- 05:08:50.02.510.036.23051.230 Details
2 Laft, Hormozgan 1402/09/05 -- 14:15:36.04.221.027.12055.780 Details
3 Sarabbagh, Ilam 1402/09/03 -- 09:43:17.04.111.032.84047.640 Details
4 Derz, Fars 1402/09/03 -- 08:04:56.04.116.027.93055.360 Details
5 Zahedan, Sistan va Baluchestan 1402/08/30 -- 00:44:36.04.79.029.51061.060 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   217


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه