شنبه 04 بهمن 1399

زمین ‌لرزه‌های تاثیر گذار

رديفمنطقه زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Şahbuz, Azerbaijan 1399/11/04 -- 16:52:31.04.210.039.43045.580 Details
2 Fareghan, Hormozgan 1399/10/29 -- 19:33:12.04.122.028.12056.180 Details
3 Kong, Hormozgan 1399/10/28 -- 06:20:14.04.57.026.75055.240 Details
4 Tark, East Azarbaijan 1399/10/28 -- 06:08:07.04.311.037.79047.720 Details
5 Kong, Hormozgan 1399/10/27 -- 01:01:03.05.519.026.67055.210 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   81


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه