پنج شنبه 10 مهر 1399

زمین ‌لرزه‌های تاثیر گذار

رديفمنطقه زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Abbas abad, Mazandaran 1399/07/09 -- 07:44:07.02.910.036.62051.050 Details
2 Abbas abad, Mazandaran 1399/07/09 -- 07:41:30.02.913.036.63051.090 Details
3 Ravar, kerman 1399/07/09 -- 00:26:23.04.05.031.27056.580 Details
4 Vanak, isfahan 1399/07/08 -- 07:38:00.04.710.031.66051.210 Details
5 Ahram, Bushehr 1399/07/07 -- 02:53:37.04.25.028.90051.370 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   69


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه