یک شنبه 22 فروردین 1400

زمین ‌لرزه‌های تاثیر گذار

رديفمنطقه زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Kilan, Tehran 1400/01/19 -- 00:03:55.03.111.035.55052.270 Details
2 Shadmehr, Khorasan Razavi 1400/01/17 -- 21:52:16.04.710.035.17059.130 Details
3 Panjwin, Iraq 1400/01/17 -- 19:42:23.05.310.035.69046.020 Details
4 Balkanabat, Turkmenistan 1400/01/16 -- 16:03:25.04.610.039.57054.730 Details
5 Kelardasht, Mazandaran 1400/01/13 -- 21:03:33.02.68.036.43051.000 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   91


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه