دو شنبه 04 مهر 1401

زمین ‌لرزه‌های تاثیر گذار

رديفمنطقه زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Takht, Hormozgan 1401/07/04 -- 02:34:26.04.420.027.63056.550 Details
2 Takht, Hormozgan 1401/07/03 -- 18:55:16.05.118.027.65056.580 Details
3 Ravar, kerman 1401/07/03 -- 09:40:18.04.39.031.56057.350 Details
4 Khoy, West Azarbaijan 1401/06/30 -- 21:27:53.05.06.038.47044.990 Details
5 Eshgh abad, South Khorasan 1401/06/22 -- 03:07:04.05.18.034.20056.730 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   157


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه