دو شنبه 15 خرداد 1402

آمار استانها


رديفاستان مرکز استانآدرس آماریسال آمارجمعیت کلطول جغرافياييعرض جغرافياييجزئیات
1 آذربایجان شرقیتبریز031395390965246.28499338.052468 Details
2 آذربایجان شرقیتبریز031390372462046.28499338.052468 Details
3 آذربایجان غربیارومیه041390308057645.04654937.529607 Details
4 آذربایجان غربیارومیه041395326521945.04654937.529607 Details
5 اردبیلاردبیل241395127042048.29505238.246471 Details

اندازه صفحه :
صفحه :   1    از :   13     


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه