پنج شنبه 14 فروردین 1399

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در USGS


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC USGS
1 28km SSW of Shushtar, Iran3/27/2020 10:43:43 AM15:13:43.9 -- 1399/01/084.51031.83210048.690000
2 117km SSE of Kuh Sefid, Iran3/27/2020 6:40:42 AM11:10:42.6 -- 1399/01/085.31028.25400057.117400
3 28km SE of Saray, Turkey3/26/2020 5:39:21 AM10:09:21.0 -- 1399/01/074.41038.45380044.395000
4 19km SE of Saray, Turkey3/19/2020 7:13:57 AM11:43:57.7 -- 1398/12/294.21038.50440044.310100
5 34km ESE of Saray, Turkey3/18/2020 11:07:24 PM03:37:24.0 -- 1398/12/284.41038.54400044.548700

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1641


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه