پنج شنبه 14 آذر 1398

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در USGS


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC USGS
1 112km SW of Firuzabad, Iran12/4/2019 9:37:05 PM01:07:05.5 -- 1398/09/134.51028.22900051.653600
2 14km SSE of Gumdag, Turkmenistan12/3/2019 5:47:50 PM21:17:50.8 -- 1398/09/124.61039.07470054.626400
3 14km ENE of Gumdag, Turkmenistan12/3/2019 5:43:21 PM21:13:21.7 -- 1398/09/124.423.6239.26720054.732500
4 42km E of Masjed Soleyman, Iran11/29/2019 7:03:20 PM22:33:20.3 -- 1398/09/084.41031.96270049.751800
5 48km E of Masjed Soleyman, Iran11/29/2019 5:20:13 PM20:50:13.5 -- 1398/09/0851031.92000049.813800

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1628


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه