دو شنبه 06 تیر 1401

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در USGS


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC USGS
1 84 km NE of R?var, Iran6/26/2022 3:39:02 PM20:09:02.4 -- 1401/04/054.31031.87800057.331900
2 54 km NE of R?var, Iran6/26/2022 1:07:17 PM17:37:17.6 -- 1401/04/054.91031.58620057.237000
3 30 km NE of K?sh, Iran6/25/2022 3:37:13 AM08:07:13.9 -- 1401/04/045.61026.72530054.261300
4 15 km ESE of K?sh, Iran6/24/2022 11:47:23 PM04:17:23.9 -- 1401/04/034.11026.48800054.159100
5 28 km NNW of K?sh, Iran6/24/2022 1:27:29 AM05:57:29.3 -- 1401/04/034.11026.77810053.868800

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1708


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه