پنج شنبه 14 اسفند 1399

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در USGS


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC USGS
1 119 km NNW of Mīnāb, Iran3/3/2021 2:35:24 AM06:05:24.2 -- 1399/12/134.11028.17360056.778500
2 64 km ENE of Hashtrūd, Iran2/28/2021 5:17:18 AM08:47:18.2 -- 1399/12/104.11037.77940047.678100
3 23 km NW of Yasuj, Iran2/24/2021 8:53:32 AM12:23:32.3 -- 1399/12/064.91030.79580051.387700
4 48 km NE of Bandar-e Lengeh, Iran2/18/2021 7:06:16 AM10:36:16.3 -- 1399/11/304.21026.82240055.270000
5 27 km NW of Yasuj, Iran2/17/2021 6:35:35 PM22:05:35.7 -- 1399/11/295.41030.84690051.383800

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1665


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه