شنبه 14 تیر 1399

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در USGS


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC USGS
1 61 km W of Gerāsh, Iran7/3/2020 3:46:43 AM08:16:43.6 -- 1399/04/1341027.71170053.518700
2 96km SW of Jahrom, Iran7/2/2020 12:29:18 AM04:59:18.5 -- 1399/04/124.21027.85280052.892400
3 39km NNE of Gorgan, Iran6/28/2020 1:49:00 PM18:19:00.9 -- 1399/04/084.31037.14090054.673400
4 51km NE of Balkanabat, Turkmenistan6/27/2020 4:10:20 AM08:40:20.0 -- 1399/04/074.51039.84760054.783200
5 11km SSE of Ozalp, Turkey6/25/2020 10:03:31 AM14:33:31.1 -- 1399/04/055.41038.55830044.023200

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1648


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه