پنج شنبه 13 آذر 1399

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در USGS


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC USGS
1 25 km SSW of Gerāsh, Iran11/29/2020 4:24:28 AM07:54:28.6 -- 1399/09/094.91027.44630054.084600
2 89 km S of Serdar, Turkmenistan11/25/2020 8:11:40 PM23:41:40.1 -- 1399/09/054.81038.18180056.114700
3 74 km ESE of Mohr, Iran11/22/2020 4:13:57 AM07:43:57.9 -- 1399/09/024.41027.22630053.540000
4 70 km ESE of Mohr, Iran11/15/2020 10:06:31 PM01:36:31.1 -- 1399/08/254.11027.25190053.512200
5 114 km NNW of Fannūj, Iran11/17/2020 10:41:11 PM02:11:11.0 -- 1399/08/274.362.6127.58020059.381800

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1659


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه