جمعه 14 بهمن 1401

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در USGS


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC USGS
1 6 km W of Khowy, Iran1/31/2023 4:13:04 AM07:43:04.9 -- 1401/11/1141038.54320044.878000
2 Turkey-Iran border region1/29/2023 10:00:19 PM01:30:19.9 -- 1401/11/094.21038.56460044.784000
3 32 km W of Khowy, Iran1/29/2023 4:38:48 PM20:08:48.6 -- 1401/11/094.11038.57300044.585700
4 20 km SW of Khowy, Iran1/29/2023 3:13:24 PM18:43:24.8 -- 1401/11/094.51038.41000044.804900
5 14 km WSW of Khowy, Iran1/29/2023 2:41:14 PM18:11:14.6 -- 1401/11/094.71038.50960044.797500

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1729


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه