دو شنبه 10 مهر 1402

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در USGS


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC USGS
1 45 km W of Bojnūrd, Iran9/29/2023 12:25:52 PM15:55:52.5 -- 1402/07/074.41037.53500056.818100
2  9/21/2023 4:02:37 AM07:32:37.8 -- 1402/06/304.518.16430.35130050.674800
3 32 km WNW of Marand, Iran9/21/2023 2:43:08 PM18:13:08.2 -- 1402/06/304.41038.55730045.436500
4 6 km WNW of Mashhad, Iran9/18/2023 4:32:02 PM20:02:02.1 -- 1402/06/273.81036.31640059.539600
5 123 km NW of Türkmenbaşy, Turkmenistan9/16/2023 10:51:24 PM02:21:24.6 -- 1402/06/254.61040.79180051.906000

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1744


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه