دو شنبه 04 مهر 1401

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در USGS


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC USGS
1 62 km NNE of Bandar Abbas, Iran9/25/2022 11:04:25 PM02:34:25.3 -- 1401/07/034.31027.67420056.588400
2 59 km NNE of Bandar Abbas, Iran9/25/2022 3:25:13 PM18:55:13.8 -- 1401/07/0351027.70410056.458800
3 Turkey-Iran border region9/21/2022 5:57:59 PM21:27:59.2 -- 1401/06/305.145.54138.50590044.979400
4 72 km N of Tabas, Iran9/12/2022 11:37:04 PM03:07:04.6 -- 1401/06/214.81034.24200056.789500
5 Iran-Iraq border region9/11/2022 7:35:25 AM11:05:25.3 -- 1401/06/2041030.99640048.606700

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1718


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه