دو شنبه 15 خرداد 1402

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در USGS


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC USGS
1 western Iran6/4/2023 4:51:11 AM08:21:11.7 -- 1402/03/144.51034.10070046.422200
2 Western Iran5/31/2023 3:22:19 PM18:52:19.0 -- 1402/03/104.31031.70650050.959000
3  6/3/2023 9:23:56 AM12:53:56.0 -- 1402/03/134.11037.53150056.763100
4 Turkmenistan5/31/2023 4:04:53 AM07:34:53.3 -- 1402/03/10539.66139.67080054.966600
5 49 km E of Hashtrūd, Iran5/22/2023 5:36:59 PM21:06:59.1 -- 1402/03/014.51037.50580047.609200

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1736


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه