پنج شنبه 03 بهمن 1398

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در USGS


رديف منطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC USGS
1 101km NNW of Minab, Iran1/22/2020 7:23:13 PM22:53:13.2 -- 1398/11/025.21028.01780056.761300
2 32km NNE of Bandar 'Abbas, Iran1/20/2020 2:49:36 PM18:19:36.0 -- 1398/10/304.41027.47060056.363700
3 16km NW of Shirakamut, Armenia1/18/2020 1:28:43 AM04:58:43.8 -- 1398/10/283.91040.97030044.013400
4 84km SSW of Taybad, Iran1/17/2020 3:53:55 AM07:23:55.2 -- 1398/10/274.13534.03350060.431800
5 42km S of Borazjan, Iran1/12/2020 3:01:47 AM06:31:47.1 -- 1398/10/224.21028.88720051.284300

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1631


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه