دو شنبه 24 مرداد 1401


اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
2.8
عمق
11.0 کیلومتر
مختصات
طول : 52.330
عرض : 35.250
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
05:38:53.0
1401/05/22
01:08:53.0
8/13/2022
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 98 کیلومتر
گرمسار ( سمنان ) 3
آرادان ( سمنان ) 15
کهن آباد ( سمنان ) 17
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0
آیا این زلزله را احساس کردید ؟
مدیر مسئول : دکتر علی بیت اللهی
کلیه داده های زمین لرزه های نوین و تاثیر گذار در این سامانه ، برگرفته از سایت مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران است


پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
نیازها و توصیه ها
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
جستجوی زلزله

زلزله های تاثیر گذار

رديفمنطقه زمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگا (MN)عمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)USGSEMSCBHRCآب و هوا شدت و خسارت گزارش گالری اخبار دانلود
1 Garmsar, Semnan 8/13/2022 1:08:53 AM1401/05/22 -- 05:38:53.02.811.035.25052.330
2 Rezvanshahr, Gilan 8/12/2022 6:21:14 PM1401/05/21 -- 22:51:14.04.323.037.50049.090
3 Roshtkhar, Khorasan Razavi 8/8/2022 8:20:15 AM1401/05/17 -- 12:50:15.04.19.035.05059.760
4 Roshtkhar, Khorasan Razavi 8/8/2022 7:45:35 AM1401/05/17 -- 12:15:35.04.88.035.05059.760
5 Chamestan, Mazandaran 8/8/2022 2:44:14 AM1401/05/17 -- 07:14:14.02.510.036.30052.220

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   154