پنج شنبه 14 اسفند 1399


اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
4.0
عمق
28.0 کیلومتر
مختصات
طول : 56.990
عرض : 28.260
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
06:05:26.0
1399/12/13
02:35:26.0
3/3/2021
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 980 کیلومتر
فاریاب ( کرمان ) 30
سرگز ( هرمزگان ) 48
بلوک ( کرمان ) 52
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 0
آبادی : 34
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 0
آبادی : 6437
آیا این زلزله را احساس کردید ؟
کلیه داده های زمین لرزه های نوین و تاثیر گذار در این سامانه ، برگرفته از سایت مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران است


پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
نیازها و توصیه ها
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
جستجوی زلزله

زلزله های تاثیر گذار

رديفمنطقه زمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگا (MN)عمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)USGSEMSCBHRCآب و هوا شدت و خسارت گزارش گالری اخبار دانلود
1 Faryab, kerman 3/3/2021 2:35:26 AM1399/12/13 -- 06:05:26.04.028.028.26056.990
2 Hojedk, kerman 3/1/2021 3:53:42 AM1399/12/11 -- 07:23:42.04.06.030.80057.210
3 Sarab, East Azarbaijan 2/28/2021 5:17:15 AM1399/12/10 -- 08:47:15.04.47.037.75047.510
4 Pul, Mazandaran 2/26/2021 12:49:47 AM1399/12/08 -- 04:19:47.02.910.036.41051.780
5 Pul, Mazandaran 2/25/2021 6:52:38 PM1399/12/07 -- 22:22:38.02.711.036.38051.780

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   86