یک شنبه 11 خرداد 1399

آیا این زلزله را احساس کردید ؟
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Marzan abad, Mazandaran 1399/03/11 -- 06:08:47.0 ( 51.320 , 36.400 ) M=3.1 Depth=10.0
  شرح موضوع
   
   
 اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   3


     
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه