یک شنبه 17 فروردین 1399

آیا این زلزله را احساس کردید ؟
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Kahnooj, kerman 1399/01/15 -- 20:36:37.0 ( 57.650 , 27.750 ) M=4.0 Depth=8.0
  شرح موضوع
   
   
 اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   3


     
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه