یک شنبه 04 آبان 1399

آیا این زلزله را احساس کردید ؟
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Avaj, Qazvin 1399/08/03 -- 15:04:15.0 ( 48.970 , 35.690 ) M=5.4 Depth=10.0
  شرح موضوع
   
   
 اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   3


     
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه