دو شنبه 06 تیر 1401

آیا این زلزله را احساس کردید ؟
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Ravar, kerman 1401/04/05 -- 20:08:59.0 ( 57.330 , 31.560 ) M=4.3 Depth=8.0
  شرح موضوع
   
   
 اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   4


     
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه