شنبه 02 تیر 1403


اطلاعات کلی زلزله
بزرگا
3.0
عمق
10.0 کیلومتر
مختصات
طول : 50.990
عرض : 35.340
زمان و تاریخ وقوع
ساعت :
تاریخ :
02:08:01.0
1403/03/31
22:38:01.0
6/19/2024
فاصله مستقیم از شهرها
از تهران : 53 کیلومتر
پرند ( تهران ) 15
رباطکریم ( تهران ) 17
نصیرشهر ( تهران ) 21
تعداد مراکز جمعیتی تحت تاثیر
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0
جمعیت تحت تاثیر :
شهر/دهستان : 0
آبادی : 0
آیا این زلزله را احساس کردید ؟
مدیر مسئول : دکتر علی بیت اللهی
کلیه داده های زمین لرزه های نوین و تاثیر گذار در این سامانه ، برگرفته از سایت مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران است


پوستر زمین لرزه
گزارش زمین لرزه
زمین شناسی
لرزه خیزی
شدت و خسارت احتمالی
فاصله مستقیم تا شهرها
فاصله مستقیم تا آبادی ها
حمل و نقل و زیر ساخت ها
اطلاعات هواشناسی
نیازها و توصیه ها
گالری تصاویر
اخبار
ارسال گزارش به ما
دسترسی به منطقه
نقشه ماهواره ای
پهنه بندی خطر زلزله
USGS
EMSC
کانون زلزله
جستجوی زلزله

زلزله های تاثیر گذار

رديفمنطقه زمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگا (MN)عمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)USGSEMSCBHRCآب و هوا شدت و خسارت گزارش گالری اخبار دانلود
1 Robat karim, Tehran 6/19/2024 10:38:01 PM1403/03/31 -- 02:08:01.03.010.035.34050.990
2 Nosrat abad, Sistan va Baluchestan 6/18/2024 11:25:09 PM1403/03/30 -- 02:55:09.04.510.029.89059.840
3 Kashmar, Khorasan Razavi 6/18/2024 9:54:46 AM1403/03/29 -- 13:24:46.05.06.035.27058.410
4 Qir, Fars 6/13/2024 11:38:08 AM1403/03/24 -- 15:08:08.04.315.028.49053.040
5 Zarand, kerman 6/11/2024 12:10:09 AM1403/03/22 -- 03:40:09.04.16.030.78056.550

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   233