سه شنبه 01 خرداد 1403

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در 48 ساعت گذشته

    زلزله های 24 ساعت گذشته     زلزله های 48 ساعت گذشته


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايينقشه
1 Lordegan, Charmahal va Bakhtiari5/20/2024 7:31:12 PM1403/02/31 -- 23:01:12.03.28.031.68050.800
2 Semnan, Semnan5/20/2024 11:46:15 AM1403/02/31 -- 15:16:15.02.68.035.67053.820
3 Ezgele, Kermanshah5/20/2024 6:41:44 AM1403/02/31 -- 10:11:44.02.58.035.09045.530
4 Halubcah, Iraq5/20/2024 6:35:41 AM1403/02/31 -- 10:05:41.03.412.035.09045.660
5 Samen, Hamedan5/20/2024 5:02:10 AM1403/02/31 -- 08:32:10.02.510.034.19048.820
6 Borojerd, Lorestan5/20/2024 4:54:04 AM1403/02/31 -- 08:24:04.02.624.033.80048.780
7 Samen, Hamedan5/20/2024 4:50:52 AM1403/02/31 -- 08:20:52.03.78.034.15048.770
8 Bahabad, Yazd5/19/2024 3:31:02 PM1403/02/30 -- 19:01:02.03.111.032.06055.730
9 Bandar khamir, Hormozgan5/19/2024 2:39:22 PM1403/02/30 -- 18:09:22.03.418.027.12055.400

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه