شنبه 23 تیر 1403

جستجوی همه زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور ( دستگاهی نوین )
Ending
Starting
Region
Date (yyyy/mm/dd/hh)
Latitude (deg)
Longitude (deg)
Depth (km)
Magnitude (>=2.5)

رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگا (MN)عمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Van, Turkey2024-07-12 20:19:45.0001403/04/22 -- 23:49:45.04.210.038.73043.190 Details
2 Ravar, kerman2024-07-12 15:28:20.0001403/04/22 -- 18:58:20.02.510.031.23056.940 Details
3 Rabor, kerman2024-07-12 15:02:20.0001403/04/22 -- 18:32:20.04.610.029.19057.050 Details
4 Varzaghan, East Azarbaijan2024-07-12 10:49:50.0001403/04/22 -- 14:19:50.02.610.038.41046.610 Details
5 Choram, Kohgiluye va Boyerahmad2024-07-12 07:10:56.0001403/04/22 -- 10:40:56.02.712.030.69050.860 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   11260


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه