شنبه 02 تیر 1403

زمین لرزه های تاریخی


رديف CommentDateTimeLatitudeLongitudeMsRefجزئیات نقشه
1 بغداد859-1-1---33.20044.6005.0Amb Details
2 نجف1194-3-1---32.00044.3005.0Amb Details
3 دوین863-2-13---40.00044.6005.2Amb Details
4 هرات849-1-1---34.30062.2005.3Amb Details
5 رباط کریم شهریار864-1-1---35.70051.0005.3Amb Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   56


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه