شنبه 01 اردیبهشت 1403

زمین ‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور از 2006 به بعد


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافياييUSGS EMSC اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Qotor, West Azarbaijan4/19/2024 4:44:06 PM1403/01/31 -- 20:14:06.02.610.038.62044.410 Details
2 Sheshtamad, Khorasan Razavi4/19/2024 3:03:54 PM1403/01/31 -- 18:33:54.02.710.035.67058.010 Details
3 Sheshtamad, Khorasan Razavi4/19/2024 6:11:49 AM1403/01/31 -- 09:41:49.02.710.035.82057.520 Details
4 Rudab, Khorasan Razavi4/19/2024 5:35:21 AM1403/01/31 -- 09:05:21.03.08.035.82057.490 Details
5 Sheshtamad, Khorasan Razavi4/19/2024 5:33:25 AM1403/01/31 -- 09:03:25.02.68.035.81057.510 Details
6 Rudab, Khorasan Razavi4/19/2024 1:46:24 AM1403/01/31 -- 05:16:24.02.68.035.77057.490 Details
7 Sheshtamad, Khorasan Razavi4/19/2024 1:30:44 AM1403/01/31 -- 05:00:44.02.58.035.78057.520 Details
8 Sheshtamad, Khorasan Razavi4/19/2024 12:41:00 AM1403/01/31 -- 04:11:00.03.38.035.78057.500 Details
9 Rudab, Khorasan Razavi4/18/2024 11:38:45 PM1403/01/31 -- 03:08:45.02.97.035.80057.460 Details
10 Rudab, Khorasan Razavi4/18/2024 11:09:26 PM1403/01/31 -- 02:39:26.04.26.035.79057.490 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5587


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه