شنبه 02 تیر 1403

معرفی سامانه

این سامانه با هدف پایش لرزه ای و ثبت و گزارش دهی و تحلیل رخدادهای لرزه ای، راه اندازی شد . مستند سازی رخدادهای لرزه ای و امکان دسترسی آسان به سوابق زلزله های رخ داده، امکان استفاده از اطلاعات ارسالی توسط عموم مردم،کارشناسان و مسئولان، بررسی رژیم لرزه خیزی محدوده رومرکزی زلزله تاثیرگذار رخ داده و مواردی از این قبیل ضرورت های اجتناب ناپذیر راه اندازی این سامانه بود.

منظور از پایش، علاوه بر ارزیابی رخدادهای لرزه ای سترگ و تاثیرگذار و انتشار گزارش های مرتبط با آنها، ارزیابی تغییر رفتار لرزه ای نواحی مختلف و به ویژه مراکز جمعیتی بزرگ نیز است. در این سامانه روی زلزله های تاثیرگذار که در مورد آنها به هر دلیل ممکن، ضرورت دارد گزارش تهیه شود، متمرکز شده ایم. در خصوص زلزله های تاثیرگذار باید ذکر نمود که تاثیرگذار بودن آنها، مرتبط با دوری و نزدیکی به مراکز جمعیتی و به ویژه مراکز جمعیتی بزرگ، کلانشهرها، مراکز مهم فرهنگی، آثار باستانی، مراکز تجاری، بازار، مراکز استراتژیک و ...می باشد. از طرفی فعالیت لرزه ای بر روی گسل های مهم و کاری که امتداد آنها از مراکز جمعیتی بزرگ نیز می گذرد می تواند تاثیرگذار تلقی شود. در واقع واژه تاثیرگذار بودن زلزله، یک قضاوت کارشناسانه جهت تدوین گزارش های تخصصی مرتبط با آن در این سامانه است.

با توجه به مطالب مذکور،"سپلا" دارای دو بخش مهم و منفک از هم خواهد بود:

          الف : بخش گزارش دهی(شامل اخذ اطلاعات از کاربران هم می شود)

           ب : بخش پردازش و تجزیه و تحلیل

در قسمت گزارش دهی، صفحات مختلفی وجود دارد که شامل نقشه جانمائی، وضعیت هواشناسی، اطلاعات زیرساخت ها، اطلاعات زمین شناسی اطراف رومرکز زلزله، خسارت و تلفات و توصیه ها می باشد. علاوه بر آن در این بخش، امکان ارسال اطلاعات زلزله های تاثیرگذار از طرف کاربران به سامانه و از طرف دیگر بخش برگرفتن اطلاعات تولیدی از طرف بخش زلزله مرکز تحقیقات توسط کاربران وجود دارد.

در انتها نیز جدول زلزله های تاثیرگذار قبلی نیز وجود دارد که کاربران مایل به برگرفتن اطلاعات آن زمین لرزه ها می توانند گزارش های مرتبط با زلزله های مورد نظر خود را برگیرند.  همچنین قسمت تقویم مخاطرات نیز در سامانه گنجانده شده است. در این قسمت، گزارش مرتبط با سایر مخاطرات که توسط بخش تهیه شده است، آورده شده است.

در بخش پردازش و تجزیه و تحلیل، تغییرات تعداد و انرژی و سایر ضرائب لرزه خیزی زلزله ها در اطراف نقاط مورد نظر بصورت اتوماتیک و پیوسته محاسبه و خروجی کار بصورت نمودارها و نقشه های مختلفی ارائه می گردد. این قسمت برای کارشناسان و مدیران داخلی بخش زلزله در دسترس بوده و در ادامه برای دسترسی با سطوح معینی امکان پذیر خواهد شد.

                                                                                                                                                                      دکتر علی بیت اللهی – مدیر سامانه


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه