شنبه 02 تیر 1403

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در EMSC


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC EMSC
1 GEORGIA (SAK'ART'VELO)6/22/2024 2:08:36 PM1403/04/02 -- 17:38:36.84.2142.48000043.540000
2 EASTERN TURKEY6/22/2024 10:52:24 AM1403/04/02 -- 14:22:24.02.31139.13110040.420600
3 CASPIAN SEA, OFFSHORE AZERBAIJAN6/22/2024 7:11:56 AM1403/04/02 -- 10:41:56.93.36740.48660050.512500
4 EASTERN TURKEY6/22/2024 6:01:48 AM1403/04/02 -- 09:31:48.63.4538.14400038.326800
5 EASTERN TURKEY6/22/2024 1:45:54 AM1403/04/02 -- 05:15:54.00.9738.28190038.241100

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   7705


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه