شنبه 01 اردیبهشت 1403

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در EMSC


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC EMSC
1 EASTERN TURKEY4/19/2024 4:34:45 PM1403/01/31 -- 20:04:45.01.9738.20750038.415000
2 EASTERN TURKEY4/19/2024 4:32:37 PM1403/01/31 -- 20:02:37.02.2738.19220038.408300
3 CAUCASUS REGION, RUSSIA4/19/2024 11:07:55 AM1403/01/31 -- 14:37:55.63.81043.59000041.520000
4 EASTERN TURKEY4/19/2024 9:07:50 AM1403/01/31 -- 12:37:50.01.2738.62720038.551400
5 EASTERN TURKEY4/19/2024 7:13:46 AM1403/01/31 -- 10:43:46.01.87.238.09860038.408100

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   7454


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه