شنبه 23 تیر 1403

گزارشهای ارسالی کاربران از زمین لرزه ها


رديفمنطقهزمان وقوع به وقت محلیبزرگاعمقنام کاربرآیا این زمین لرزه را احساس کردید ؟شدت تکانهای زمین لرزه
1 Ghazi, North Khorasan1402/07/07 -- 15:55:51.04.48.0کاربر 1بلهمتوسط
2 Dibaj, Semnan1402/04/30 -- 11:29:28.04.38.0کاربر 2بلهمتوسط
3 Khoy, West Azarbaijan1401/11/08 -- 21:44:44.05.97.0کاربر 3خيرتکانی احساس نشد
4 Ahel, Fars1401/05/29 -- 17:57:15.04.08.0کاربر 4بلهتکانی احساس نشد
5 Bandar chark, Hormozgan1401/03/25 -- 09:36:04.05.28.0کاربر 5بلهشدید

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   7


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه