شنبه 02 تیر 1403

جستجوی زمین ‌لرزه‌های تاثیر گذار
Ending
Starting
Region
Date (yyyy/mm/dd/hh)
Latitude (deg)
Longitude (deg)
Depth (km)
Magnitude (>=2.5)

رديفمنطقه زمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محليبزرگا (MN)عمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Robat karim, Tehran 6/19/2024 10:38:01 PM1403/03/31 -- 02:08:01.03.010.035.34050.990 Details
2 Nosrat abad, Sistan va Baluchestan 6/18/2024 11:25:09 PM1403/03/30 -- 02:55:09.04.510.029.89059.840 Details
3 Kashmar, Khorasan Razavi 6/18/2024 9:54:46 AM1403/03/29 -- 13:24:46.05.06.035.27058.410 Details
4 Qir, Fars 6/13/2024 11:38:08 AM1403/03/24 -- 15:08:08.04.315.028.49053.040 Details
5 Zarand, kerman 6/11/2024 12:10:09 AM1403/03/22 -- 03:40:09.04.16.030.78056.550 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   233


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه