شنبه 01 اردیبهشت 1403

جستجوی زمین ‌لرزه‌های تاثیر گذار
Ending
Starting
Region
Date (yyyy/mm/dd/hh)
Latitude (deg)
Longitude (deg)
Depth (km)
Magnitude (>=2.5)

رديفمنطقه زمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محليبزرگا (MN)عمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي اخبار گالری جزئیات نقشه
1 Rudab, Khorasan Razavi 4/18/2024 11:09:26 PM1403/01/31 -- 02:39:26.04.26.035.79057.490 Details
2 Dibaj, Semnan 4/18/2024 10:31:59 PM1403/01/31 -- 02:01:59.04.17.036.32054.200 Details
3 Masjed-e hazrat-e aboulfazl, Sistan va Baluchestan 4/16/2024 8:59:50 PM1403/01/29 -- 00:29:50.04.87.028.16059.390 Details
4 Noshahar, Mazandaran 4/11/2024 12:22:07 AM1403/01/23 -- 03:52:07.02.98.036.58051.680 Details
5 Guşgı, Turkmenistan 4/10/2024 12:07:41 AM1403/01/22 -- 03:37:41.04.115.035.58062.490 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   228


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه