شنبه 01 اردیبهشت 1403

زمین لرزه های ایران و نواحی مجاور در USGS


رديفمنطقهزمان وقوع به UTC زمان وقوع به وقت محلی بزرگاعمق (km)عرض جغرافيايی (درجه)طول جغرافيايی (درجه)IRSC USGS
1 21 km SW of Sabzevar, Iran4/18/2024 11:09:30 PM1403/01/31 -- 02:39:30.24.41036.06560057.532300
2 19 km SW of Gorgān, Iran4/18/2024 10:32:01 PM1403/01/31 -- 02:02:01.94.31036.69810054.322300
3 14 km N of Sincik, Turkey4/16/2024 9:09:50 PM1403/01/29 -- 00:39:50.74.31038.16640038.587200
4 127 km NNW of Fannūj, Iran4/16/2024 8:59:49 PM1403/01/29 -- 00:29:49.14.31027.70400059.366100
5 18 km NNW of Sincik, Turkey4/12/2024 5:44:28 AM1403/01/24 -- 09:14:28.24.110.538.19090038.540800

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1772


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه