شنبه 23 تیر 1403

گالری تصاویر زمین ‌لرزه‌ها

رديفمنطقهزمان وقوع به وقت محلي بزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي گالری
1 Khoy, West Azarbaijan1401/11/08 -- 21:44:44.05.97.038.59044.900
2 Sisakht, Kohgiluye va Boyerahmad1399/11/29 -- 22:05:34.05.610.030.89051.570
3 Chamestan, Mazandaran1398/09/22 -- 09:14:59.02.78.036.40052.050
4 Likak, Kohgiluye va Boyerahmad1398/09/19 -- 11:51:43.04.621.030.99050.190
5 Tark, East Azarbaijan1398/08/17 -- 02:17:05.35.98.037.72647.609

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   4


  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه