شنبه 02 تیر 1403

آیا این زلزله را احساس کردید ؟
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Robat karim, Tehran 1403/03/31 -- 02:08:01.0 ( 50.990 , 35.340 ) M=3.0 Depth=10.0
  شرح موضوع
   
   
 اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5


     
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه