سه شنبه 08 فروردین 1402

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Lendeh, Kohgiluye va Boyerahmad1401/12/26 -- 01:11:46.019.04.31401/12/27 -- 09:23:29.0 Clear : clear sky stations18.21013.024.00.727.0 Details
2 Lendeh, Kohgiluye va Boyerahmad1401/12/26 -- 01:11:46.019.04.31401/12/27 -- 07:33:31.0 Clear : clear sky stations12.71013.037.01.127.0 Details
3 Lendeh, Kohgiluye va Boyerahmad1401/12/26 -- 01:11:46.019.04.31401/12/27 -- 05:43:30.0 Clear : clear sky stations13.21012.037.01.220.0 Details
4 Lendeh, Kohgiluye va Boyerahmad1401/12/26 -- 01:11:46.019.04.31401/12/27 -- 04:03:30.0 Clear : clear sky stations13.81012.036.02.112.0 Details
5 Lendeh, Kohgiluye va Boyerahmad1401/12/26 -- 01:11:46.019.04.31401/12/27 -- 02:13:32.0 Clear : clear sky stations14.31013.043.01.825.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   4


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه