دو شنبه 10 مهر 1402

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Khoy, West Azarbaijan1401/12/25 -- 15:17:14.016.05.01401/12/25 -- 21:08:32.0 Clouds : overcast clouds stations8.01011.091.01.5220.0 Details
2 Khoy, West Azarbaijan1401/12/25 -- 15:17:14.016.05.01401/12/25 -- 19:28:53.0 Clouds : overcast clouds stations8.31010.079.03.2162.0 Details
3 Khoy, West Azarbaijan1401/12/25 -- 15:17:14.016.05.01401/12/25 -- 17:43:36.0 Clouds : overcast clouds stations8.81010.077.03.2186.0 Details
4 Khoy, West Azarbaijan1401/12/25 -- 15:17:14.016.05.01401/12/25 -- 15:54:40.0 Clouds : overcast clouds stations11.21008.061.04.4168.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه