جمعه 14 بهمن 1401

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Mayami, Semnan1401/11/01 -- 19:24:57.014.04.01401/11/07 -- 12:40:11.0 Clear : clear sky stations2.61026.034.01.248.0 Details
2 Mayami, Semnan1401/11/01 -- 19:24:57.014.04.01401/11/07 -- 10:45:35.0 Clear : clear sky stations0.91028.038.01.449.0 Details
3 Mayami, Semnan1401/11/01 -- 19:24:57.014.04.01401/11/07 -- 09:00:18.0 Clear : clear sky stations0.01029.040.01.155.0 Details
4 Mayami, Semnan1401/11/01 -- 19:24:57.014.04.01401/11/07 -- 07:15:06.0 Clear : clear sky stations-2.71029.051.01.040.0 Details
5 Mayami, Semnan1401/11/01 -- 19:24:57.014.04.01401/11/07 -- 05:20:11.0 Clear : clear sky stations-3.21028.054.00.738.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   10


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه