دو شنبه 24 مرداد 1401

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Qare aqaj, East Azarbaijan1401/05/08 -- 05:16:14.010.04.21401/05/14 -- 12:50:29.0 Clear : clear sky stations29.91010.031.04.390.0 Details
2 Qare aqaj, East Azarbaijan1401/05/08 -- 05:16:14.010.04.21401/05/14 -- 10:50:33.0 Clear : clear sky stations26.01012.043.03.296.0 Details
3 Qare aqaj, East Azarbaijan1401/05/08 -- 05:16:14.010.04.21401/05/14 -- 08:55:31.0 Clear : clear sky stations22.51014.054.02.297.0 Details
4 Qare aqaj, East Azarbaijan1401/05/08 -- 05:16:14.010.04.21401/05/14 -- 06:55:33.0 Clear : clear sky stations19.91014.065.01.8102.0 Details
5 Qare aqaj, East Azarbaijan1401/05/08 -- 05:16:14.010.04.21401/05/14 -- 04:55:34.0 Clear : clear sky stations20.91013.062.01.8101.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   16


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه