دو شنبه 24 مرداد 1401

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Türkmenbaşi, Turkmenistan1401/05/06 -- 06:47:47.010.04.31401/05/08 -- 04:00:46.0 Clear : clear sky stations20.41012.078.03.0360.0 Details
2 Türkmenbaşi, Turkmenistan1401/05/06 -- 06:47:47.010.04.31401/05/08 -- 02:10:44.0 Clear : clear sky stations21.41012.073.03.0340.0 Details
3 Türkmenbaşi, Turkmenistan1401/05/06 -- 06:47:47.010.04.31401/05/08 -- 00:10:41.0 Clear : clear sky stations22.41013.068.05.1350.0 Details
4 Türkmenbaşi, Turkmenistan1401/05/06 -- 06:47:47.010.04.31401/05/07 -- 22:15:41.0 Clear : clear sky stations24.41012.065.07.2340.0 Details
5 Türkmenbaşi, Turkmenistan1401/05/06 -- 06:47:47.010.04.31401/05/07 -- 20:20:46.0 Clear : clear sky stations28.41011.039.08.7340.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه