دو شنبه 24 مرداد 1401

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Əliabad, Azerbaijan1401/05/06 -- 04:18:18.010.04.21401/05/06 -- 06:41:05.0 Clouds : broken clouds stations24.11014.068.00.00.0 Details
2 Əliabad, Azerbaijan1401/05/06 -- 04:18:18.010.04.21401/05/06 -- 04:40:46.0 Clouds : broken clouds stations24.11014.068.00.00.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه