دو شنبه 06 تیر 1401

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Parsian, Hormozgan1401/04/01 -- 13:05:19.010.04.71401/04/01 -- 23:31:54.0 Clear : clear sky stations31.3998.065.00.5301.0 Details
2 Parsian, Hormozgan1401/04/01 -- 13:05:19.010.04.71401/04/01 -- 21:31:53.0 Clear : clear sky stations31.4997.062.01.0247.0 Details
3 Parsian, Hormozgan1401/04/01 -- 13:05:19.010.04.71401/04/01 -- 19:31:50.0 Clear : clear sky stations32.0997.061.01.3280.0 Details
4 Parsian, Hormozgan1401/04/01 -- 13:05:19.010.04.71401/04/01 -- 17:37:11.0 Clear : clear sky stations32.9996.059.02.1243.0 Details
5 Parsian, Hormozgan1401/04/01 -- 13:05:19.010.04.71401/04/01 -- 15:37:21.0 Clear : clear sky stations33.5996.060.03.1178.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   2


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه