شنبه 01 آبان 1400

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Khusf, South Khorasan1400/07/18 -- 00:07:38.08.04.61400/07/18 -- 18:45:14.0 Clear : clear sky stations16.61018.012.03.75.0 Details
2 Khusf, South Khorasan1400/07/18 -- 00:07:38.08.04.61400/07/18 -- 16:45:13.0 Clear : clear sky stations20.31016.09.05.0341.0 Details
3 Khusf, South Khorasan1400/07/18 -- 00:07:38.08.04.61400/07/18 -- 14:40:09.0 Clear : clear sky stations22.41015.09.05.4325.0 Details
4 Khusf, South Khorasan1400/07/18 -- 00:07:38.08.04.61400/07/18 -- 12:35:14.0 Clear : clear sky stations22.51016.010.04.2316.0 Details
5 Khusf, South Khorasan1400/07/18 -- 00:07:38.08.04.61400/07/18 -- 10:35:05.0 Clear : clear sky stations20.11018.015.01.7314.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   2


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه