شنبه 01 آبان 1400

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Ghale khajeh, Khuzestan1400/07/17 -- 02:46:25.07.05.01400/07/17 -- 08:55:05.0 Clear : clear sky stations25.51014.011.00.3152.0 Details
2 Ghale khajeh, Khuzestan1400/07/17 -- 02:46:25.07.05.01400/07/17 -- 06:55:04.0 Clear : clear sky stations18.21013.019.01.352.0 Details
3 Ghale khajeh, Khuzestan1400/07/17 -- 02:46:25.07.05.01400/07/17 -- 04:55:08.0 Clear : clear sky stations18.31013.019.01.647.0 Details
4 Ghale khajeh, Khuzestan1400/07/17 -- 02:46:25.07.05.01400/07/17 -- 03:00:04.0 Clear : clear sky stations18.31013.019.01.747.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه