شنبه 22 خرداد 1400

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Eivanekei, Semnan1400/03/20 -- 16:37:08.013.02.61400/03/21 -- 18:40:09.0 Clear : clear sky stations34.91002.04.04.3275.0 Details
2 Eivanekei, Semnan1400/03/20 -- 16:37:08.013.02.61400/03/21 -- 16:35:10.0 Clear : clear sky stations36.11002.05.05.2258.0 Details
3 Eivanekei, Semnan1400/03/20 -- 16:37:08.013.02.61400/03/21 -- 14:45:03.0 Clear : clear sky stations35.71002.06.05.0257.0 Details
4 Eivanekei, Semnan1400/03/20 -- 16:37:08.013.02.61400/03/21 -- 12:45:05.0 Clear : clear sky stations34.51004.08.04.5261.0 Details
5 Eivanekei, Semnan1400/03/20 -- 16:37:08.013.02.61400/03/21 -- 10:50:13.0 Clear : clear sky stations32.01005.012.02.5181.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   3


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه