شنبه 22 خرداد 1400

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Tabriz, East Azarbaijan1400/03/18 -- 03:13:59.08.04.21400/03/18 -- 06:10:32.0 Clear : clear sky stations15.51018.051.02.962.0 Details
2 Tabriz, East Azarbaijan1400/03/18 -- 03:13:59.08.04.21400/03/18 -- 04:15:13.0 Clear : clear sky stations17.51017.045.03.460.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه