شنبه 22 خرداد 1400

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Saleh abad, Ilam1400/03/16 -- 09:24:22.010.05.21400/03/18 -- 03:40:33.0 Clear : clear sky stations24.51008.014.02.718.0 Details
2 Saleh abad, Ilam1400/03/16 -- 09:24:22.010.05.21400/03/18 -- 01:45:12.0 Clear : clear sky stations26.51009.013.02.44.0 Details
3 Saleh abad, Ilam1400/03/16 -- 09:24:22.010.05.21400/03/17 -- 23:40:16.0 Clear : clear sky stations26.51009.013.02.319.0 Details
4 Saleh abad, Ilam1400/03/16 -- 09:24:22.010.05.21400/03/17 -- 21:35:13.0 Clear : clear sky stations31.21008.012.03.8342.0 Details
5 Saleh abad, Ilam1400/03/16 -- 09:24:22.010.05.21400/03/17 -- 19:30:41.0 Clear : clear sky stations35.71007.08.07.4323.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه