شنبه 22 خرداد 1400

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Ravar, kerman1400/03/12 -- 11:13:37.010.04.61400/03/16 -- 09:15:13.0 Clear : clear sky stations40.41003.05.01.158.0 Details
2 Ravar, kerman1400/03/12 -- 11:13:37.010.04.61400/03/16 -- 07:15:04.0 Clear : clear sky stations37.51003.07.00.5281.0 Details
3 Ravar, kerman1400/03/12 -- 11:13:37.010.04.61400/03/16 -- 05:10:25.0 Clear : clear sky stations32.91002.09.01.3257.0 Details
4 Ravar, kerman1400/03/12 -- 11:13:37.010.04.61400/03/16 -- 02:55:04.0 Clear : clear sky stations35.31001.07.01.4287.0 Details
5 Ravar, kerman1400/03/12 -- 11:13:37.010.04.61400/03/16 -- 00:55:05.0 Clear : clear sky stations37.21001.07.02.4259.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   10


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه