یک شنبه 22 فروردین 1400

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Kilan, Tehran1400/01/19 -- 00:03:55.011.03.11400/01/22 -- 13:20:15.0 Clouds : scattered clouds stations20.31013.025.05.1193.0 Details
2 Kilan, Tehran1400/01/19 -- 00:03:55.011.03.11400/01/22 -- 11:25:06.0 Clouds : scattered clouds stations18.81015.028.02.9179.0 Details
3 Kilan, Tehran1400/01/19 -- 00:03:55.011.03.11400/01/22 -- 09:25:08.0 Clouds : broken clouds stations17.41015.031.01.9149.0 Details
4 Kilan, Tehran1400/01/19 -- 00:03:55.011.03.11400/01/22 -- 07:30:05.0 Clouds : overcast clouds stations14.81015.041.01.830.0 Details
5 Kilan, Tehran1400/01/19 -- 00:03:55.011.03.11400/01/22 -- 05:25:08.0 Clouds : overcast clouds stations14.51015.042.02.512.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   9


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه