یک شنبه 22 فروردین 1400

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Shadmehr, Khorasan Razavi1400/01/17 -- 21:52:16.010.04.71400/01/19 -- 00:00:13.0 Clear : clear sky stations19.01021.020.03.050.0 Details
2 Shadmehr, Khorasan Razavi1400/01/17 -- 21:52:16.010.04.71400/01/18 -- 22:00:22.0 Clear : clear sky stations20.01021.019.04.120.0 Details
3 Shadmehr, Khorasan Razavi1400/01/17 -- 21:52:16.010.04.71400/01/18 -- 20:05:05.0 Clouds : few clouds stations21.01020.019.01.0250.0 Details
4 Shadmehr, Khorasan Razavi1400/01/17 -- 21:52:16.010.04.71400/01/18 -- 18:00:13.0 Clouds : broken clouds stations23.01020.016.05.1240.0 Details
5 Shadmehr, Khorasan Razavi1400/01/17 -- 21:52:16.010.04.71400/01/18 -- 16:00:27.0 Clouds : broken clouds stations24.01021.015.05.1220.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   3


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه