یک شنبه 22 فروردین 1400

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Balkanabat, Turkmenistan1400/01/16 -- 16:03:25.010.04.61400/01/17 -- 18:30:37.0 Clouds : broken clouds stations20.71013.028.05.6251.0 Details
2 Balkanabat, Turkmenistan1400/01/16 -- 16:03:25.010.04.61400/01/17 -- 16:30:27.0 Clear : clear sky stations23.61012.017.06.0249.0 Details
3 Balkanabat, Turkmenistan1400/01/16 -- 16:03:25.010.04.61400/01/17 -- 14:25:46.0 Clear : clear sky stations23.61013.015.03.2226.0 Details
4 Balkanabat, Turkmenistan1400/01/16 -- 16:03:25.010.04.61400/01/17 -- 12:30:36.0 Clouds : few clouds stations21.61013.018.02.2120.0 Details
5 Balkanabat, Turkmenistan1400/01/16 -- 16:03:25.010.04.61400/01/17 -- 10:30:49.0 Clear : clear sky stations19.01013.024.03.087.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   3


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه