سه شنبه 06 آبان 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Bastak, Hormozgan1399/07/23 -- 14:36:18.020.04.21399/07/27 -- 20:30:05.0 Clear : clear sky stations22.01015.018.00.9212.0 Details
2 Bastak, Hormozgan1399/07/23 -- 14:36:18.020.04.21399/07/27 -- 18:30:08.0 Clear : clear sky stations28.01014.013.03.180.0 Details
3 Bastak, Hormozgan1399/07/23 -- 14:36:18.020.04.21399/07/27 -- 16:30:08.0 Clear : clear sky stations31.01015.09.03.1110.0 Details
4 Bastak, Hormozgan1399/07/23 -- 14:36:18.020.04.21399/07/27 -- 14:40:02.0 Clear : clear sky stations31.01015.010.05.150.0 Details
5 Bastak, Hormozgan1399/07/23 -- 14:36:18.020.04.21399/07/27 -- 12:50:02.0 Clear : clear sky stations30.01016.013.04.160.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   11


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه