سه شنبه 06 آبان 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Türkmenbaşi, Turkmenistan1399/07/21 -- 15:17:15.040.04.71399/07/23 -- 14:40:02.0 Clear : clear sky stations18.61019.048.05.0105.0 Details
2 Türkmenbaşi, Turkmenistan1399/07/21 -- 15:17:15.040.04.71399/07/23 -- 12:45:04.0 Clear : clear sky stations19.11020.046.05.9111.0 Details
3 Türkmenbaşi, Turkmenistan1399/07/21 -- 15:17:15.040.04.71399/07/23 -- 10:55:02.0 Clear : clear sky stations18.81021.047.08.7115.0 Details
4 Türkmenbaşi, Turkmenistan1399/07/21 -- 15:17:15.040.04.71399/07/23 -- 09:00:06.0 Clear : clear sky stations19.11021.047.08.7124.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه