سه شنبه 06 آبان 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Fareghan, Hormozgan1399/07/18 -- 18:56:26.09.04.21399/07/23 -- 08:25:02.0 Clear : clear sky stations21.11016.015.00.91.0 Details
2 Fareghan, Hormozgan1399/07/18 -- 18:56:26.09.04.21399/07/23 -- 06:25:02.0 Clear : clear sky stations13.71017.025.00.5338.0 Details
3 Fareghan, Hormozgan1399/07/18 -- 18:56:26.09.04.21399/07/23 -- 04:20:04.0 Clear : clear sky stations11.61015.029.00.5342.0 Details
4 Fareghan, Hormozgan1399/07/18 -- 18:56:26.09.04.21399/07/23 -- 02:25:02.0 Clear : clear sky stations12.51014.028.00.4347.0 Details
5 Fareghan, Hormozgan1399/07/18 -- 18:56:26.09.04.21399/07/23 -- 00:25:03.0 Clear : clear sky stations13.81015.026.00.5185.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   12


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه