سه شنبه 06 آبان 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Maraveh tappeh, Golestan1399/07/16 -- 20:33:13.09.04.11399/07/18 -- 18:10:03.0 Clear : clear sky stations16.91029.026.02.833.0 Details
2 Maraveh tappeh, Golestan1399/07/16 -- 20:33:13.09.04.11399/07/18 -- 16:10:03.0 Clear : clear sky stations19.31028.025.02.5324.0 Details
3 Maraveh tappeh, Golestan1399/07/16 -- 20:33:13.09.04.11399/07/18 -- 14:10:03.0 Clear : clear sky stations19.71027.026.02.3319.0 Details
4 Maraveh tappeh, Golestan1399/07/16 -- 20:33:13.09.04.11399/07/18 -- 12:15:04.0 Clear : clear sky stations18.51027.033.01.6297.0 Details
5 Maraveh tappeh, Golestan1399/07/16 -- 20:33:13.09.04.11399/07/18 -- 10:25:03.0 Clear : clear sky stations16.81028.040.00.9277.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   5


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه