یک شنبه 04 آبان 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Abbas abad, Mazandaran1399/07/09 -- 07:44:07.010.02.91399/07/12 -- 17:05:03.0 Clouds : few clouds stations24.51017.065.02.160.0 Details
2 Abbas abad, Mazandaran1399/07/09 -- 07:44:07.010.02.91399/07/12 -- 15:05:03.0 Clouds : few clouds stations25.51017.061.02.130.0 Details
3 Abbas abad, Mazandaran1399/07/09 -- 07:44:07.010.02.91399/07/12 -- 13:05:06.0 Clouds : few clouds stations26.01018.061.02.130.0 Details
4 Abbas abad, Mazandaran1399/07/09 -- 07:44:07.010.02.91399/07/12 -- 11:05:03.0 Clouds : few clouds stations25.01018.061.03.130.0 Details
5 Abbas abad, Mazandaran1399/07/09 -- 07:44:07.010.02.91399/07/12 -- 09:05:03.0 Clouds : broken clouds stations22.41018.073.02.1210.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   9


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه