یک شنبه 04 آبان 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Ravar, kerman1399/07/09 -- 00:26:23.05.04.01399/07/09 -- 06:25:03.0 Clouds : overcast clouds stations8.21017.055.00.75.0 Details
2 Ravar, kerman1399/07/09 -- 00:26:23.05.04.01399/07/09 -- 04:25:03.0 Clouds : overcast clouds stations7.81016.055.00.4137.0 Details
3 Ravar, kerman1399/07/09 -- 00:26:23.05.04.01399/07/09 -- 02:30:03.0 Clouds : broken clouds stations7.61015.057.01.4275.0 Details
4 Ravar, kerman1399/07/09 -- 00:26:23.05.04.01399/07/09 -- 00:40:03.0 Rain : light rain stations8.21016.049.02.8281.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه