یک شنبه 04 آبان 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Ahram, Bushehr1399/07/07 -- 02:53:37.05.04.21399/07/08 -- 06:30:05.0 Clear : clear sky stations22.71007.049.01.2128.0 Details
2 Ahram, Bushehr1399/07/07 -- 02:53:37.05.04.21399/07/08 -- 04:30:04.0 Clear : clear sky stations20.91006.061.00.6126.0 Details
3 Ahram, Bushehr1399/07/07 -- 02:53:37.05.04.21399/07/08 -- 02:40:03.0 Clear : clear sky stations22.11006.041.01.2125.0 Details
4 Ahram, Bushehr1399/07/07 -- 02:53:37.05.04.21399/07/08 -- 00:50:03.0 Clear : clear sky stations28.01004.065.00.9104.0 Details
5 Ahram, Bushehr1399/07/07 -- 02:53:37.05.04.21399/07/07 -- 22:45:04.0 Clear : clear sky stations29.01005.062.01.094.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   3


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه