پنج شنبه 10 مهر 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Damavand, Tehran1399/06/19 -- 21:17:52.08.03.01399/06/23 -- 04:45:03.0 Clouds : few clouds stations23.81020.027.00.826.0 Details
2 Damavand, Tehran1399/06/19 -- 21:17:52.08.03.01399/06/23 -- 02:50:03.0 Clouds : scattered clouds stations25.01020.025.01.730.0 Details
3 Damavand, Tehran1399/06/19 -- 21:17:52.08.03.01399/06/23 -- 00:50:03.0 Clouds : scattered clouds stations25.51020.024.01.730.0 Details
4 Damavand, Tehran1399/06/19 -- 21:17:52.08.03.01399/06/22 -- 22:50:03.0 Clouds : broken clouds stations26.61020.021.01.760.0 Details
5 Damavand, Tehran1399/06/19 -- 21:17:52.08.03.01399/06/22 -- 20:45:06.0 Clouds : broken clouds stations26.61019.026.01.7360.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   9


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه