پنج شنبه 10 مهر 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Qalehqazi, Hormozgan1399/06/19 -- 14:12:50.013.04.21399/06/19 -- 20:25:03.0 Clear : clear sky stations30.21006.036.01.8305.0 Details
2 Qalehqazi, Hormozgan1399/06/19 -- 14:12:50.013.04.21399/06/19 -- 18:25:03.0 Haze : haze stations36.01001.063.05.1230.0 Details
3 Qalehqazi, Hormozgan1399/06/19 -- 14:12:50.013.04.21399/06/19 -- 16:25:03.0 Haze : haze stations37.01001.063.07.2230.0 Details
4 Qalehqazi, Hormozgan1399/06/19 -- 14:12:50.013.04.21399/06/19 -- 14:25:02.0 Haze : haze stations39.01002.045.07.2190.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   1


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه